Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Obavijesti
14.02.2011. u 09:21
Uređeno: 11.04.2011. u 13:29

Poboljšanje digitalne pismenosti, znanja i e-uključivosti

Europska komisija pokrenula je 2010. godine Strategiju Europa 2020. koja treba omogućiti izlaz iz gospodarske krize i pripremiti gospodarstvo Europske unije za iduće desetljeće. Ova strategija zamjenjuje Lisabonsku strategiju pokrenutu 2000. godine.
 
U okviru Strategije Europa 2020. EU je objavila priopćenje koje sadrži inicijativu pod nazivom Digitalna agenda za Europu..
 
Cilj je ove inicijative ostvariti održive gospodarske i društvene pogodnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu utemeljenom na brzom i ultrabrzom internetu te interoperabilnim aplikacijama.
 
Digitalnom agendom za Europu utvrđeno je sedam prioritetnih područja djelovanja na razini Europske unije:
 
Hrvatski informatički zbor zajedno s državnom upravom, sveučilištima i školama, ICT sektorom i gospodarstvom, te ovlaštenim ECDL testnim centrima, provoditi će aktivnosti:
 
·         upoznavanja građana s koristima posjedovanja digitalnih vještina
·         organiziranja stručnih skupova
·         poticanja i davanja pomoći građanima za stjecanje vještina
·         izrade litarature za stjecanje znanja
·         osnivanja edukacijskih i testnih centara
·         provjere informatičke pismenosti i drugo
 
Na državnoj razini nositelj aktivnosti izrade i provođenja cjelovite Digitalne Agende za Hrvatsku je Središnji državni ured e-Hrvatska.
 

 

 

 

Hrvoje Kožina
HIZ (C)