Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Obavijesti
09.04.2013. u 12:07
Uređeno: 09.04.2013. u 12:08

Godišnja skupština Hrvatskog informatičkog zbora održat će se 7. svibnja 2013. (utorak) u 14:00 sati u Hotelu Four Points by Sheraton Panorama, dvorana Kaptol II, Zagreb.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći D N E V N I   R E D :

I STRUČNI DIO
1. e- poslovanje u EU i Hrvatskoj – stanje i problematika
Ranko Smokvina, suradnik u izradi i sudionik u provedbi Strategije razvitka e-poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2010., te voditelj nacionalnog projekta e-račun.
Početkom srpnja Hrvatska postaje članicom EU, što nam donosi mnoge prednost, ali i obveze. Programom EU do 2020. i Inicijativom Digitalne agende za Europu, u kojoj se na prvom mjestu navodi stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, te druge mjere koje tome doprinose, Hrvatska preuzima obvezu, ubrzavanja uvođenja i primjene e-poslovanja. Kakvo je stanje razvijenosti e-poslovanja u EU, u odnosu na Hrvatsku, koji su prisutni problemi, te kako ih rješavati da bismo se priključili razvijenim zemljama Europe.

II POSLOVNI DIO
1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine

2. Izvještaj o programu rada i poslovanja za 2012.
    2.1 Izvještaj o programu rada udruga i foruma u sastavu HIZ-a
    2.2 Izvještaj o programu rada krovne udruge
    2.3 Izvještaj o financijskom poslovanju krovne udruge
    2.4 Izvještaj Nadzornog odbora
3. Prijedlog programa rada i poslovanja za 2013.
    3.1 Prijedlog programa rada udruga i foruma
    3.2 Prijedlog programa rada krovne udruge
    3.3 Prijedlog Plana poslovanja krovne udruge

Predviđeno trajanje skupštine je do 90 minuta

Predsjednik mr.sc. Marijan Frković

Hrvoje Kožina
HIZ (C)