Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Obavijesti
20.04.2014. u 10:56
Uređeno: 20.04.2014. u 10:57

Poziv na podnošenje ponuda za nabavu: Ugovori o uslugama – Članovi radnih skupina za razvoj kurikuluma i pisanje priručnika o implementaciji nastalog kurikuluma, pod referentnim brojem 100-800-07/02/14 se poništava zbog nedovoljnog broja tehnički prihvatljivih ponuda.

Krešimir Sikulin
HIZ (C)