Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Obavijesti
17.02.2021. u 09:47
Uređeno: 26.02.2021. u 07:30

Cilj projekta je razvoj i održavanje novih web stranica HIZ-a i ECDL Hrvatska kao i popratni poslovi navedeni u nastavku obavijesti.

Rok za dostavu ponuda je 26. 2. 2021. u 23:59 sati.

O HIZ-u
 
Naručitelj, Hrvatski informatički zbor, je krovna neovisna strukovna asocijacija institucija i pojedinaca zainteresiranih za razvitak, promidžbu i unaprjeđenje primjene informacijskih i srodnih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Članica je CEPIS-a, IFIP-a, IT-Stara i ECDL Fondacije.
 
Opseg posla
 
Cilj projekta je razvoj i održavanje novih web stranica HIZ-a i ECDL Hrvatska kao i popratni poslovi navedeni u popisu.
 
Popis poslova u projektu:
 • a) Dizajn i izrada novih responsivnih (mobilni i desktop uređaji), pristupačnih (accessible - WAI) web stranica www.hiz.hr i www.ecdl.hr sa standardnim modulima za upravljanje sadržajem uključujući upravljanje hijerarhijom, grupama i pojedincima te njihovim pravima, vijestima, datotekama, forumima, galerijama slika i video zapisa, newsletterom, kontakt obrascima, upravljanje kolačićima prema GDPR-u, listama s mogućnosti filtriranja i sortiranja (npr. za popis članova i nagrađenih pojedinaca i tvrtki sa sadašnjeg weba HIZ-a i popis testnih centara sa sadašnjeg weba ECDL-a) te dodaci za sigurnost i SEO (WP Defender, WordFence, Smush i SmartCrawl ili drugi jednakih ili boljih funkcionalnosti);
 • b) Prilagodba i unos hijerarhija oba weba, do 100 stranica sa sadržajima ukupno (oba) sa navedenih webova u novi sustav i oblikovanje i prilagodba novih tekstova i slika koje će na početku projekta osigurati naručitelj uključujući i inicijalnu SEO optimizaciju;
 • c) Posao registracije jedne dodatne slobodne domene (koje će nabaviti naručitelj) po izboru naručitelja s preusmjeravanjem na novouspostavljeni web;
 • d) Hosting weba - zajedno do 5 GB pohrane i do 5 GB prijenosa podataka (optimalno flat) mjesečno u trajanju 24 mjeseca od uspostave webova;
 • e) Hosting maila - zajedno do 10 GB pohrane i do 5 GB prijenosa podataka mjesečno (optimalno flat) na domenama hiz.hr i ecdl.hr za ukupno do 10-email adresa i 10 mail aliasa u trajanju 24 mjeseca od uspostave webova;
 • f) Održavanje web stranica – poslovi održavanja i nadogradnje CMS sustava, ažurna primjena sigurnosnih zakrpi, izrada sigurnosnih kopija jednom tjedno, vraćanje sigurnosnih kopija po potrebi/incidentu, instalacija i održavanja SSL certifikata (koje će nabaviti naručitelj) – za period od 24 mjeseca;
 • g) Održavanja sadržaja - poslovi razvoja i prilagodbe dodatnih tema i predložaka, dizajnerskih elemenata, obrada i optimizacija slika i multimedijskih elemenata koje će osigurati naručitelj, savjetovanje naručitelja o najboljoj praksi, SEO optimizacija, analitičko povezivanje stranica međusobno i s profilima na Facebooku i LinkedInu – procijenjeno ukupno do 30 sati u periodu od 24 mjeseca od objave web stranica.
Proces do uspostave novih webova
 
Izabrani izvođač će nakon zajedničkog razgovora o željama naručitelja predložiti 3 dizajna u obliku slike naslovnice i jedne podstranice, za svaki od dva weba. Naručitelj će odabrati po jedan od njih i sugerirati dodatne izmjene ako je potrebno. Nakon prihvaćanja izvođač će razviti nove elemente dizajna i postaviti CMS sustav na razvojnu (testnu) okolinu.
 
Za CMS sustav naručitelj očekuje slobodni i otvoreni sustav WordPress. Ukoliko izvođač namjerava ponuditi drugo rješenje, potrebno je da obrazloži sve prednosti i mane novog sustava te da navede uvjete licencije te da trošak licencije uključi u cijenu održavanja.
 
Naručitelj će na početku projekta osigurati nove hijerarhije web stabala, popis stranica i sadržaja koji se sa sadašnjih webova prenose u nove, te izvođaču dati nove sadržaje.
 
Izvođač će konzultirati naručitelja oko izbora pristupa vezanih za inicijalnu SEO optimizaciju kako bi stranice bilo što lakše pronađene za definirane pojmove pretrage.
 
Naručitelj će izvođaču predati popis mail adresa i aliasa koje treba osposobiti na novom hostingu. Izvođač treba voditi projekt prelaska na novi mail sustav, no bez posla prebacivanja starih mailova.
 
Prije prelaska na nove webove izvođač treba temeljito testirati sustav na desktop i mobilnim uređajima  najzastupljenijih operacijskih sustava (Android, iOS, Windows 10, Windows 7, MacOS i Linux), korištenjem 3 najzastupljenijih preglednika na svakom i ukratko izvijestiti naručitelja o tome koji su problemi bili uočeni i kako su ispravljeni.
 
Također, izvođač treba voditi projekt prelaska na novi web sustav sa svom potrebnom projektnom komunikacijom oko preusmjeravanja domena na nove adrese i drugih povezanih poslova.
 
Nakon uspostave webova izvođač će naručitelju održati interaktivnu radionicu u trajanju od 3 sata u kojoj će prezentirati kako upravljati korisnicima te upravljati novim CMS sustavom, webom i isporučenim modulima. Video zapis ekrana predavača s njegovim glasom treba služiti kao adekvatna zamjena za dokumentaciju koju izvođač ne treba predavati u klasičnom obliku.
 
Uvjeti plaćanja: 20% prilikom sklapanja ugovora s rokom od 7 dana, 80% prilikom primopredaje svih poslova s rokom plaćanja od 7 dana. Mjesečno održavanje i poslovi po narudžbi – s rokom plaćanja od 7 dana temeljem izdanog i dostavljenog računa od strane izvođača za protekli kalendarski mjesec. Ugovorni penali utječu na iznos računa koji u slučaju povrede treba biti u skladu s projektnim okolnostima. Naručitelj će za ispostavljeni račun platiti samo onaj iznos na koji se obvezao ugovorom i temeljem pružene razine usluge za pojedini mjesec, a izvođač treba knjigovodstveno provesti eventualne razlike s obzirom na fakturirani iznos.
 
Proces nakon uspostave webova
 
Uspostavom oba weba počinje ugovorno održavanje sustava i sadržaja te hostinga weba i maila.
 
Naručitelj će izvođaču plaćati poslove mjesečno (paušal i poslovi koji se računaju po satu iz ponude). U ugovor će biti ugrađena sljedeća razina usluge: problemi koji uzrokuju nedostupnost bilo kojeg od webova ili e-mail usluge trebaju biti riješeni unutar 4 sata tokom radnog vremena ili 3 sata nakon početka sljedećeg radnog dana (ako je problem nastao na kraju ili izvan radnog vremena). Problemi koji ne uzrokuju prestanak rada weba ili nedostupnost sadržaja već nemogućnost ili otežanu mogućnost održavanja weba trebaju biti riješeni do kraja sljedećeg radnog dana od trenutka prijave problema. Radni dani se smatraju ponedjeljak do petak koji nisu neradni dani u RH. Radno vrijeme se smatra od 9 do 17 sati radnog dana.
 
Dodatni poslovi razvoja, prilagodbe i unosa se dogovaraju zajednički između naručitelja i izvođača, s tim da je najdulje vrijeme početka radova od slanja nužnih informacija za njihov početak 10 radnih dana.
 
U slučaju neispunjavanja razine usluge od strane izvođača, naručitelj ima pravo umanjiti iznos mjesečnog paušala za 50% za jedan slučaj prekoračenja roka, a za 100% za više od jednog slučaja, u pojedinom kalendarskom mjesecu. U slučaju problema koji uzrokuju primjenu penala dva ili više uzastopna mjeseca, naručitelj ima pravo prekinuti ugovor bez naknade i daljnjih obaveza a uz zadržavanje sve do tada implementirane funkcionalnosti i hostinga a bez ugovorenih usluga održavanja.
 
Dinamika projekta i rokovi
 • 3. 3. 2021. Odabir ponuđača
 • 5. 3. 2021. Potpisivanje ugovora s odabranim ponuđačem.
 • 12. 3. 2021. Naručitelj izvođaču dostavlja sve potrebne popise (web i mail) i sadržaje.
 • 19. 3. 2021. Izvođač naručitelju prezentira po 3 vizualna rješenja za nove webove.
 • 22. 3. 2021. Naručitelj obavještava izvođača o odabiru dizajna i eventualnim nužnim izmjenama
 • 9. 4. 2021. Izvođač prezentira završetak poslova dizajna i unosa sadržaja za oba weba, rezultate testiranja, ispravnost rada mail sustava.
 • 12. 4. 2021. Naručitelj daje popis završnih izmjena prije pokretanja webova.
 • 14. 4. 2021. Objava novih webova, početak ispravnog rada novih mail adresa i aliasa.
 • 15. 4. 2021. Početak ugovornih poslova održavanja i razvoja po narudžbi.
Napomena: Naručitelj može dopustiti izvođaču pomak rokova radi objektivnih razloga u projektu, no najviše do 25. 4. 2021.
 
Sadržaj ponude
 
Ovaj natječaj je objavljen 17. 2. 2021. s rokom za dostavu ponuda do 26. 2. 2021. u 23:59 sati. Ponuđači svoju ponudu dostavljaju u digitalnom obliku na adresu: kristijan.zimmer@hiz.hr s naslovom (subject): Ponuda za izradu web stranica.
 
Ponuda treba uključivati:
 
1. Podatke o ponuđaču (naziv, OIB, adresa, broj zaposlenika, preslika osnivačkog akta od nadležnog tijela) i osobama koje će sudjelovati u projektu i održavanju te njihovim poslovnim profilima (LinkedIn poveznica ili CV) iz kojih je nedvosmisleno vidljivo da pravni subjekt postoji najmanje 3 godine, da je dominantno tvrtka za izradu web stranica ili mobilnih rješenja (ne odnosi se na udruge i forume HIZ-a) i da posjeduje najmanje 3 osobe s više od 3 godine iskustva svaka na razvoju web ili mobilnih rješenja a koje će aktivno raditi na ovom projektu.
 
2. Popis do sada obavljenih radova izrade webova u obliku popisa poveznica i/ili u drugačijem formatu uz obrazloženje razloga zašto poveznica nije dostupna.
 
3. Opis paketa hostinga weba i hostinga maila koji je uključen u ponudu s financijskim i ugovornim uvjetima te informacije o ponuđaču (provideru) ako se radi o drugoj pravnoj osobi.
 
4.  Tablicu troškova na sljedeći način:
 
R.br.
Poslovi navedeni pod „Opis poslova“
Jed. mj.
Jedinični iznos (po mjesecu za 2. i 3., po satu za 4.)
Ukupni iznos (24 mjeseca za 2. i 3., 30 sati za 4.)
1.
Stavke a), b) i c)
paušal
---
 
2.
Stavke d) i e)
mjesečno
 
 
3.
Stavka f)
mjesečno
 
 
4.
Stavka g)
sat
 
 
5.
Ostali nužni troškovi za realizaciju projekta (navesti koji, ispod tablice)
 
 
 
6.
UKUPNO:
 

Navedeni iznosi trebaju biti bez PDV-a.
Ponuđač treba navesti je li u sustavu PDV-a ili ne.
 
5. Ostale tražene dokumente opisane ovom dokumentacijom, ako se odnose na ponuđeno rješenje.
 
Način ocjene ponuda
 
Sljedeće ocjenjivanje primijenit će se na one ponuđače koji su u traženom roku dostavili sve potrebne podatke i dokumente.
 
Ocjena kvalitete ponuđača
 • Ponuđač je obrt, tvrtka ili organizacija s manje od 3 vlastita web projekata u dostavljenom portfoliju koji kvalitetom odgovaraju minimalnim zahtjevima za ovaj projekt – 0 bodova
 • Ponuđač je obrt, tvrtka ili organizacija s 3-7 vlastitih web projekata u dostavljenom portfoliju koji kvalitetom odgovaraju minimalnim zahtjevima za ovaj projekt – 4 boda
 • Ponuđač je obrt, tvrtka ili organizacija s 8-14 vlastitih web projekata u dostavljenom portfoliju koji kvalitetom odgovaraju minimalnim zahtjevima za ovaj projekt – 8 bodova
 • Ponuđač je obrt, tvrtka ili organizacija s 15 ili više vlastitih web projekata u dostavljenom portfoliju koji kvalitetom odgovaraju minimalnim zahtjevima za ovaj projekt – 12 bodova
Pod minimalnim zahtjevima za ovaj projekt smatra se da su navedeni web projekti izvedeni prema opisu i popisa poslova u stavci a) – „… responsive (mobilni i desktop uređaji), pristupačne (accessible - WAI) web stranice sa standardnim modulima za upravljanje sadržajem uključujući upravljanje hijerarhijom, grupama i pojedincima te njihovim pravima“, te da uključuju najmanje 50% funkcionalnih modula opisanih u toj stavci. Također vizualno trebaju biti dopadljivi i na razini koja se očekuje od današnjih modernih web stranica.
 
Ocjena troškova
 
Procjenjivat će se bruto iznos ponude za Naručitelja, temeljem Tablice troškova i navođenja je li ponuđač u sustavu PDV-a. Cijene za bodovanje se odnose na bruto cijene.
 
Broj bodova = (25.000 - Bruto cijena) / 1.000
 
Ponude iznad 25.000 Kn bruto neće se uzimati u obzir prilikom ocjenjivanja.
 
Dodatni kriteriji
 
Ako je ponuđač član HIZ-a s podmirenom članarinom za 2020. godinu, od bruto cijene bit će oduzet iznos uplaćene članarine za 2020. godinu. Dokaz o uplati članarine za prošlu godinu potrebno je priložiti u dokumentaciji.
 
Ako je ponuđač udruga ili forum HIZ-a koji nije obveznik plaćanja članarine, ukupan broj bodova u kategoriji „Ocjena troškova“ bit će uvećan za 10%.
 
Ukupni broj bodova se izračunava kao zbroj ocjene kvalitete ponuđača i ocjene troškova s primijenjenim dodatnim kriterijima kako je navedeno.
 
Ponuđači mogu postavljati pitanja isključivo mailom na kristijan.zimmer@hiz.hr do 22. 2. 2021. u 12 sati. Pitanja će biti odgovorena mailom u roku 24 sati a odgovori objavljeni anonimno i na webu HIZ-a ispod teksta natječaja.
 
*****
 
Napomena 1: 
Pod Uvjetima plaćanja, postotci u rečenici "20% prilikom sklapanja ugovora s rokom od 7 dana, 80% prilikom primopredaje svih poslova s rokom plaćanja od 7 dana." odnose se na zbroj stavki a), b) i c) u Opisu poslova. 
Urednik
HIZ (C)