BILTEN
Broj: 1/2003.
svibanj 2003.
HIZ
HRVATSKI INFORMATIČKI
ZBOR
www.hiz.hr

 

 

S A D R Ž A J

 

POZIV ZA SKUPŠTINU

 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA HIZ-a

 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 06. mj. 2003. - 06. mj. 2004.

 


HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR

10000 ZAGREB, Trg Mažuranića 8/III

Tel: 01/48-55-273, Fax: 01/48-55-272

Matični broj: 3983196

e-mail:hiz@hiz.hr

Zagreb, 05. svibnja 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovi članka 19. i članka 20. Statuta HIZ-a, Upravni odbor HIZ-a temeljem odluke od 14. svibnja 2003. godine saziva godišnju skupštinu HIZ-a


dana 03. lipnja 2003. (utorak) u Opatiji, hotel Adriatic
(Kongresna dvorana) u 15:00 sati.

Za ovu Skupštinu predlaže se sljedeći


dnevni red:

I. Stručni dio Kongresna dvorana, početak u 15:30 sati.

Europski sustavi certificiranja znanja IT korisnika i profesionalaca

 

U strategiji razvitka Hrvatske, "Hrvatska u 21. stoljeću", podstrategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija, izuzetan se značaj pridaje obrazovanju korisnika i profesionlaca u IT- u. Hrvatska se užurbano priprema za priključivanje Europskoj uniji, a za što je potrebno prihvatiti njihovu zakonsku regulativu, norme, obrazovni sustav i dr. Poseban se značaj pridaje obrazovanju za stjecanje vještina, koje je potrebno certificirati. Hrvatska podstrategija preporuča uvođenje ECDL programa u Hrvatsku.
Nakon usvajanja naše podstrategije, Europska je unija preporučila zemljama članicama i kandidatima, novi, Europski program za provjeru znanja informatičkih profesionalaca, EUCIP.
Sada je upravo vrijeme da hrvatski IT sektor i korisnici pristupe provjeri certificiranju ovih znanja.
Hrvatski informatički zbor bit će budući nositelj licenca za provedbu ovih programa u Hrvatskoj, a očekuje se da će ECDL projekt ubrzo početi s primjenom i u Hrvatskoj.

 

1. European Computer Driving Licence (ECDL)

EDCL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznata potvrda o znanju korištenja informatičke opreme. Njome se potvrđuje da je pojedinac ovladao osnovnim znanjima iz područja informatičkih vještina za sedam određenih područja, a za cilj ima unaprijeđenje i ujednačavanje informatičkih znanja i vještina što treba olakšati zapošljavanje u zemlji i inozemstvu. Temeljem činjenice da je korisnik savladao osnove informatike, rada sa računalom i uredskim programima (pisanje tekstova, tablični programi, baze podataka, slanje el. pošte i rad sa internetom) svoje će znanje biti sposoban primijeniti u svakodnevnom poslu.

O sadržaju gradiva, testovima, ispravnoj proceduri, kvaliteti testova, predavača i ispitivača brine se ECDL-F Fondacija sa sjedištem u Dublinu (Irska). ECDL-F je neprofitna organizacija osnovana od Europske udruge informatičkih društava (CEPIS) čiji je zadatak promocija, razvoj i provjera informatičkih znanja i vještina. ECDL program primjenjuje se u preko 100 država , gdje postoji oko 12.000 ispitnih centara, a do sada je ispite položilo više od 12 milijuna osoba. Podaci o fondaciji, gradivu i testovima mogu se naći na web stranici www.ecdl.com. Europska zajednica je dala preporuku da se EDCL certifikat i organizacija prihvati kao dio sustava programa e-Europe 2002 . U budućnosti će ovaj program biti uključen u e-Learning akcijski plan. Cilj EUropske unije je stvaranje informatičkog društva pri čemu je prihvaćanje i širenje ECDL-a jedan od preduvjeta.
Očekujemo da će HIZ do Skupštine dobiti licencu za provođenje ovog programa u Hrvatskoj, čime će se naša zemlja priključiti velikom broju država nositelja licence ECDL.

Izlagač: Giulio Occhini, direktor ECDL-a


2. European Certification Informatics Professionals (EUCIP)

EUCIP (European Certification Informatics Professionals) je potvrda da je pojedinac ovladao potrebnim znanjima za profesionalno bavljenje informatikom, što podrazumijeva poslove planiranja, izgradnje i izvedbe informacijskih sustava. Program obrazovanja obuhvaća 400 sati gradiva, nakon čega se pristupa ispitima. Informacije o programu, sadržaju gradiva, ispitnim pitanjima i drugo mogu se vidjeti na web stranici www.eucip.com .
Ovaj program je novijeg datuma, pa je primjenjen u samo nekoliko zemalja Europske unije. Kako i kada će se moći primijeniti u Hrvatskoj bit će rečeno na prezentaciji.

Izlagač: Peter Bumann, izvršni direktor CEPIS-a

 

II. Radni dio Kongresna dvorana, početak oko 16:30 sati.

1. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje od 06. mj. 2002. - 06. mj. 2003. godine
2. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a za razdoblje od 06. mj. 2003. - 06. mj. 2004. godine
3. Razno

 

Nakon Skupštine predsjednik HIZ-a poziva sve sudionike na koktel.

 


Predsjednik

Mladen Glasenhardt, dipl.iur.

 

 

 

1. RAD UDRUGA I STRUČNIH FORUMA

(Izvješća se daju u obliku sažetaka načinjenih na osnovi detaljnih materijala dostavljenih od strane udruga i stručni hforuma)


HrOpen

HrOpen je u travnju 2002. u suradnji s Hrvatskom udrugom Linux korisnika (HULK) organizirao dvodnevnu manifestaciju DORS 2002 / CLUC 22 u sklopu koje je održano niz predavanja na teme ebXML-a i srodnih tehnologija za otvoreni B2B, otvorenog pristupa informatici te Linuxa.

Tijekom godine održavana su i druženja petkom sa sljedećim temama: Zakon o elektroničkom potpisu, Pokretanje e-poslovanja, Bežične mreže i začeci ZGWireless-a, Technology/Internet business & ?, Apache 2.x, YOHOKA - informacijsko društvo, Document manageri te Knowledge management.

Početkom 2003. ubrzana je komunikacijska linija prema HTnet-u na PRO DUAL 320 kbps (4:1). CARNet je udruzi donirao novi poslužitelj Sun Ultra koji je spojen na novi 24-satni neprekidni izvor napajanja (UPS). U izradi je i novi kolaborativni Web, koji će omogućiti svim članovima lakšu i bržu komunikaciju, osobito kroz on-line forume s aktualnim temama iz područja djelovanja udruge.

HrOpen je promotivno nastupio na sljedećim manifestacijama: e-Biz 2002 (organizacija okruglog stola), CASE 14 (distribucija info materijala), KOM 2002 (info odjeljak), INFO 2002 (info materijali na odjeljcima tvrtki članova).

Plan rada za 2003.

Na godišnjoj skupštini u travnju prihvaćen je plan rada udruge za 2003. godinu.

 

HrGIS

Glavne skupine aktivnosti GIS foruma bile su:

  1. Izložba i stručni skup u Dubrovniku održani u travnju pod pokroviteljstvom i u organizaciji Zavoda za izgradnju Dubrovnika. Izložba je bila otvorena 15 dana i posjetili su je brojni dubrovački stručnjaci i posjetioci iz regije i inozemstva;
  2. Od 15. do 17. listopada 2002. g. održana je u Varšavi međunarodna GIS konferencija koje je GIS forum bio suorganizator. Uz prisustvo brojnih poljskih, hrvatskih, te stručnjaka iz drugih zemalja izloženi su vrijedni referati iz domene GIS-a, geodezije i sukladnih disciplina;
  3. Izdavački projekt GIS Polonia 2001 - Proceedings, 480 stranica na engleskom. U izdanju GIS foruma realiziran je projekt zbornika radova u 2001. g. u kojem je svoje radove, njih 60, publiciralo preko dvije stotine autora. Publikacija je pohranjena u dvije nacionalne biblioteke tj. u hrvatskoj i poljskoj te nosi dva ISBN broja. Ta publikacija je pohranjena također u IBC centru u Cambridge-u, UK, te je i na taj način dostupna europskim i svijetskim znanstvenicima i korisnicima.


HrQA INFO

Glavne aktivnosti bile su:
  1. Permanentno prikupljanje, praćenje razvoja i analiziranje novih normi i metoda od značaja za rad foruma (norme ISO 9000, ISO 17799, ISO 15504, ISO 12207, ISO 9126, Bootstrap, Bootcheck, itd.);
  2. Organiziranje seminara, predavanja i radionica na redovnim savjetovanjima, ali i u niz naših članica (12);
  3. Obavljanje savjetodavnih poslova članicama koje provode projekte iz područja rada foruma;
  4. Publiciranje 4 stručna priručnika.


HrOUG

HrOUG - Hrvatska udruga ORACLE korisnika ima za cilj razmjenu znanja i iskustava o primjeni ORACLE tehnologije, unapređenje međusobnih odnosa korisnika i odnosa korisnika sa ORACLE korporacijom, te unapređenja informatičke djelatnosti u cjelini. Radom udruge koordinira radno predsjedništvo (predsjednik i podpredsjednik), te Upravni odbor udruge kojeg čine predstavnici članica udruge. Udruga je krajem 2002. godine brojala 78 članova - fizičkih i pravnih osoba.

HrOUG je u protekloj godini djelovao kroz godišnji skup članica i korisnika, kroz djelovanje Upravnog odbora, suradnjom sa ostalim udrugama/forumima iz informatičkog okruženja, sudjelovanjem u okviru tradicionalnih informatičkih događanja i kroz krovnu organizaciju HIZ.

Planom aktivnosti bile su predviđene i ostvarene su slijedeće aktivnosti:

Udruga kao zasebna pravna osoba djeluje od početka 2002. godine. Sa HIZ-om je izvršeno knjigovodstveno razgraničenje, te izvršen prijenos dokumenata i financijskih sredstava.

Udruga je svojim djelovanjem nastavila višegodišnji rad kao Forum HIZ-a, u skladu sa planom usvojenim na Skupštinama HrOUG iz listopada 2001. i 2002. godine, te smjernica Godišnjih konferencija HROUG. Nastavljene je aktivno djelovanje u okvirima HIZ-a, njegovim tijelima i u okviru manifestacija koje HIZ organizira.

HrOUG nastoji da svoje djelovanje poveže i sa drugim subjektima u informatičkoj djelatnosti gdje posebno treba istaknuti suradnju sa HrOpen udrugom. U organiziranju manifestacija HrOUG će i dalje nastojati uključiti i ostale subjekte u cilju povećanja uspješnosti zajedničkm djelovanjem.

Organizacija godišnje Konferencije HrOUGa, listopad 2002. godine. je centralni godišnji događaj.
Ovogodišnja Konferencija je organizirana pod imenom "Oracle tehnologijom do uspjeha" sa bitno poboljšanim udjelom sudionika i sponzora, kako po broju tako i po sadržaju aktivnosti. U radu Konferencije je sudjelovalo preko 280 sudionika. U višednevnom radu podneseno je 25 referata korisnika Oracle tehnologije, organizirano više radionica, a sudionicima je podneseno više od 20 stručnih referata zainteresiranih IT proizvođača uz organiziranje izlaganja svojih proizvoda. U odnosu na konferenciju organiziranu prethodne godine evidentan je napredak, posebno u sudjelovanju korisnika u iskazivanju i razmjeni iskustava svojih aktivnosti, a što je i osnovni moto konferencije. Zadovoljstvo sudionika postignutim rezultatima obvezuje organizatora na nastavak aktivnosti - organiziranje konferencije i u 2003. godini. Za očekivati je da će se i na toj konferenciji nastaviti rast broja sudionika.

U listopadu 2002. godine održana je Skupština HrOUGa gdje je izvršena analiza uspješnosti djelovanja HROUG, kao i definirani prijedlozi za unapređenje djelovanja HROUG. Rad organa HrOUGa kao i ukupno poslovanje udruge je ocjenjeno uspješnim, a istovremeno su doneseni planovi za djelovanje u periodu X 2002. - X 2003. god.

HrOUG je zajedno sa svojim članovima (Oracle partnerima) već tradicionalno izlagao na priredbi INFO2002. Izlagačko mjesto je predstavljalo mjesto sastanaka velikog broja članova udruge i ostalih informatičkih stručnjaka.


HrPUG

Tijekom posljednjih godinu dana (period svibanj 2002. do svibnja 2003.) aktivnosti HrPUG-a svodile su se na slijedeće:

- vrlo intenzivna međusobna komunikacija korisnika Progress baze podataka i razvojnog alata u svrhu razmjene iskustava i rješenja
- primjena najnovije inačice Progressa ver. 9.1C i 9.1D
- rad na uspostavi direktnih međusobnih veza aplikacija ostalih svjetskih informatičkih platformi i onih u Progressu (veza DB2-Progress, Oracle-Progress, ....)
- definiranje načina korištenja Reverse Engineeringa nad Progress bazom podataka (upotreba ERwin alata za projekltiranje baze podataka)
- suradnja sa ostalim informatičkim udrugama (Oracle, SAP korisnici, ...)
- suorganizacija godišnjeg druženja korisnika Progressa u Republici Hrvatskoj u Lovranu u periodu od 22. do 24. svibnja 2003. godine
- pokušaj dobivanja određene materijalne i organizacijske potpore radu HrPUG-a od strane tvrtke Infodesign d.o.o. Varaždin, koja je generalni distributer Progress Software Co. za RH. To nam, ponovno, nije uspjelo tako da će HrPUG svoju aktivnost i dalje provoditi bez iste.
- pokušaj osvježenja HrPUG-a novim kadrovima (novi predsjednik Udruge). Za sada nema zainteresiranih da od mene preuzmu taj posao.

 

HrUSKO

U izvještajnom razdoblju povećao se broj stvarnih korisnika SAP-a na 35, a broj potencijalnih koje je zabilježio forum kreće se oko 20.

Forum je pratio ovo kretanje i sa svima spomenutim subjektima uspostavio kontakte i neformalno ih uključio u članstvo.

Aktivnosti:

1. Organizacija radionice na temu unapređenja razvoja Hrvatske inačice. Radionica održana u listopadu 2002.
2. Organizacija radnog sastanka o izmjenama SAP softvera zbog izmjene propisa o porezima i doprinosima za 2003. godinu. Sastanak HrUSKo-a, SAP-a d.o.o. i partnera održan u siječnju 2003. godine.
3. Sudjelovanje u objavi nove SAP organizacije podrške kupcima Ljubljana, ožujak 2003.
4. Sudjelovanje u objavi novog SAP-ovog proizvoda Net Weavera travanj 2003.
5. Organizacija HrUSKo dana u Opatiji 2.6.2003.
6. Uspostavljanje kontakata u regiji - povezivanje s grupom korisnika SAP-a u Republici Sloveniji


Komentar stanja i problemi

Forum nema vlastitih prihoda. Aktivnosti sponzoriraju:

 

1. članice:

- Angažmanom zaposlenika u radno vrijeme
- Ustupanjem prostorija i ostalih resursa za sastanke
- Podmirenjem ostalih troškova sudjelovanja zaposlenika (putnih troškova i slično)
- Materijalima i ostalim resursima (papiri, IT oprema i sl., konzumacije itd.)

 

2. SAP d.o.o.:

- Podmirenjem troškova prostora
- Konzumacije (cattering, ...)
- Dio troškova putovanja (autobusi,...)
- Predavanja i prezentacija

3. Partneri:

- Sudjelovanje sa SAP-om d.o.o. u vrlo maloj mjeri


Jasno je da od aktivnosti foruma SAP d.o.o. ima veliku korist, jer mu formu pruža okvir za promociju. Zbog toga je i njihov udio u sponzoriranju najveći. Korist koju Forum ima jest podizanje kompetencije članica uz znatno niže troškove. Rezultat ove suradnje je povećanje kvalitete SAP usluge (primjer: HR inačica). Ovakav način rada osigurava minimalne troškove od strane članica. S druge strane to aktvnosti foruma zadržava na nižoj razini. Vrijedi ispitati postoji li potreba da forum osigura stalni izvor financiranja, i kakvu bi dodatnu vrijednost članice dobile pojačanjem aktivnosti na ovakav način.

 

ŠportHIS

Osnovni cilj foruma ŠportHIS je informatizacija hrvatskog športa.

U svom radu ŠportHIS je uspostavio aktivne odnose sa međunarodnim športskim organizacijama od kojih su najznačajniji IOC - Međunarodni olimpijski odbor - odjel za međunarodne odnose koji u svojoj nadležnosti ima i informatizaciju NOC , američka športska akademija u Alabami,kao i nacionalne športske organizacije većine europskih zemalja.

U tijeku su i pripreme materijala za kongres IASI - International Association for Sport Informations koji će se održati 2005. godine u Beijing, Kina.

Izrađen je elaborat uvođenja informacijskih usluga u sve organizacijske oblike hrvatskog športa i predstavljen Vladi RH, od koje se očekuje odobrenje i podrška u provedbi.

 

 

 

2. POSLOVI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ZA PERIOD 6. mj. 2002. - 6. mj. 2003.

2.1. Srednjoročni program razvoja HIZ-a

Izrađen je Srednjoročni program razvoja HIZ-a, koji je prihvaćen na Skupštini HIZ-a održanoj 12. prosinca 2002. god.

Vizija HIZ-a je: "Biti jaka krovna udruga tvrtki, institucija, asocijacija i pojedinaca koji u RH djeluju u području ICT."

Glavne odrednice razvoja HIZ-a su:

a) HIZ kao povezujuća organizacija tvrtkama, asocijacima i institucijama koje u RH djeluju u području informatike
b) HIZ objedinjava pojedinačne članove koji su zainteresirani za rješavanje specifičnih problema struke
c) HIZ predstavlja Hrvatsku u međunarodnim strukovnim asocijacima - CEPIS-u (Council of European Professional Informatics Societies), IFIP-u (International Federation for Information Processing), IT STAR-u (IT Standing Regional Comittee) i dr.
d) HIZ se bori za status, ugled, razvoj i unapređenje struke
e) HIZ organizira seminare, savjetovanja, radionice i druge skupove čiji je cilj izobrazba informatičara i brži transfer ICT u praksu, te publicira zbornike, monografije i druge radove
f) HIZ popularizira ICT i sebe u društvu
g) HIZ osigurava članicama potrebne informacije
h) HIZ promovira razvojne i istraživačke projekte, osobito one koji su interdisciplinarnog karaktera

Program razvoja je polazna osnova u izradi godišnjih programa rada.


2.2. HIZ i međunarodna suradnja

2.2.1. HIZ i IT STAR

Prijemom HIZ-a u regionalnu organizaciju informatičkih društava centralne i jugoistočne Europe, IT STAR, u kojoj su već djelovala informatička društva Italije, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske i Slovenije otvorena je mogućnost uspostavljanja suradnje s društvima ovih zemalja. Za vrijeme održavanja sastanaka u Bratislavi, u prosincu 2002. god., ostvareni su kontakti za brže uvođenje nekih europskih programa u Hrvatskoj. Idući sastanak IT-STAR-a, održat će se u organizaciji HIZ-a 2.lipnja 2003. god. u Opatiji, kada se očekuje dolazak i prijem novih članica u IT STAR, društava iz Grčke, Bugarske, Rumunjske, Srbije i Makedonije.

2.2.2. HIZ I CEPIS

Prijemom HIZ-a u CEPIS stvorene su pretpostavke za uključivanje HIZ-a u projekte certificiranja znanja korisnika informatičke opreme i profesionalaca , ECDL i EUCIP. Za vrijeme Skupštine CEPIS-a intenzivno se radilo na bržoj primjeni ovih programa u Hrvatskoj. Tako su uspostavljeni prisniji odnosi sa predsjednikom ECDL-a dr. Giulijem Occhinijem, te direktorom CEPIS-a dr. Peterom Bumannom, koji će navedene projekte prezentirati na Skupštini HIZ-a u lipnju 2003. god. u Opatiji.

2.2.3. HIZ i IFIP

U rujnu 2003. god., na Skupštini IFIP-a u Montrealu, HIZ je postao članom Svjetske organizacije informatičkih društava. Nakon prijema pristupilo se informiranju članica HIZ-a o aktivnostima IFIP-a radi uključianja u njihov rad.

2.2.4. Implementacija ECDL-a u Hrvatsku

Aktivnosti dobivanja licence traju više nego što smo očekivali, jer su od strane ECDL-F dodatno zahtjevani novi dokumenti i informacije, a njihov je predstavnik i boravio u Hrvatskoj dva dana u prosincu 2002. god., da bi u HIZ-u obavio provjeru o sposobnostima HIZ-a za provođenje ECDL programa. Zatim su predstavnici HIZ-a otišli na njihov poziv u Dublin radi novih pregovora i davanja dodatnih informacija. Tijekom proteklih mjeseci primili smo mnoštvo dokumenata, s njihove strane, koji su prevedeni i analizirani kao što su: Ugovor Između ECDL-F i HIZ-a, Norma za odobravanje rada testnog centra, Norma za provjeru rada testnog centra, provođenje ispita i druge.


2.3. Aktivnosti afirmacije i unapređenja struke

2.3.1. Aktualni problemi hrvatske informatike

Polazeći od trajne obveze HIZ-a, ukazivati na probleme primjene informatike u RH, sistematizirani su najaktualniji problemi koji tište hrvatsku informatiku i oblikovati stavovi HIZ-a u tom pogledu, koji su objavljeni na web stranicama HIZ-a.

2.3.2. Provedba Strategije ICT u RH

Nije bilo nikakvih kontakata sa nosiocima provedbe strategije, jer oni imenom nisu poznati. Vlada je za provedbu strategije zadužila ministarstva i druge državne institucije, ali nisu spomenuta imena, niti rokovi do kada se aktvinosti moraju obaviti.

2.3.3. Daljni razvoj i unapređenje struke

Kontinuiranim praćenjem razvitka naše struke uočeni su mnogi problemi koje je HIZ sažeo u dokumentu "Aktualni problemi hrvatske informatike".
Uočeno je da je na bolji način potrebno definirati našu struku, klasificirati djelatnosti koje joj pripadaju, utjecati na programe izobrazbe, donijeti etički kodeks i provoditi druge radnje čiji je cilj daljnji razvoj i unapređenje informatike kao struke.

2.3.4. Organiziranje stručnih skupova

Zajedno sa HGK, organiziran je IT forum hrvatskog i srpskog i crnogorskog IT sektora. Tijekom veljače 2003. god.firme iz Srbije i Crne Gore posjetile su Zagreb, dok je 8. travnja 2003. god. 28 hrvatskih IT tvrtki posjetilo Beograd, gdje su u Privrednoj komori Jugoslavije prezentirali svoje proizvode i usluge. Obzirom na izuzetno pokazan interes IT Sektora Srbije i korisnika informatičke opreme, nakon plenarnog predstavljanja hrvatskog sektora, radilo se paralelno u tri, potpuno popunjene dvorane, gdje su naše firme prezentirale rješenja iz područja elektroničkog poslovanja i bankarstva, zatim poslovnih IS, te komunikacija i isporuke opreme.

U svibnju 2003. god. organiziran je IT forum hrvatskih i bavarskih tvrtki. Obje strane pokazale su značajan interes za suradnju. HIZ je bio suorganizator IT skupova, Smartcards2002, KOM2002, E-biz2003, te CASE2003.

2.3.5. Praćenje stanja u ICT u RH

Prikupljane su informacije i dokumentacija o stanju ICT u RH. Svi materijali bili su dostupni članicama HIZ-a putem web stranica.

2.3.6. Formiranje baze podataka informatičkih poduzeća u RH

Umjesto formiranja vlastite baze podataka ICT sektora u Hrvatskoj, korištena je baza podataka poduzeća Muraja, od kojeg je nabavljena imenovana baza, a korišteni su i podaci Hrvatske gospodarske komore.

Pored koristi za obavljenje svakodevnih poslova , baza je korištena i za suorganiziranje stručnih skupova.

2.3.7. Formiranje ekspertnih skupina

Nakon promjene Statuta HIZ-a otvorena je mogućnost učlanjivanja pojedinaca u HIZ, te formiranja ekspertnih skupina. Nekoliko je desetaka pojedinaca izrazilo zahtjev za uključivanje u radne skupine, pa je u tijeku sistematizacija iskazanog interesa i formiranje radnih skupina.

2.3.8. Potpora prihvaćanja međunarodnih normi

Aktivnost na prihvaćanju normi nisu bile značajne i nema bitnih pomaka u odnosu na prethodnu godinu. Zaključak je UO HIZ-a da je potrebno preispitati sastav Tehničkog odbora, te način njegova rada, jer dosadašnje aktivnosti ne zadovoljavaju.

2.3.9. Marketiranje HIZ-a

Pristupilo se izradi marketing plana HIZ-a čija je izrada još u tijeku.

2.3.10. Rad organa HIZ-a

U protekloj je godini održano sedam sjednica UO, dvije Skupštine HIZ, dva odbora za priznanja.
2.3.11. Vođenje poslovanja HIZ-a

Obavljeni su administrativno-računovodstveni poslovi za HIZ kao cjelinu (krovne poslove), ali i strukovne udruge i forume.