BILTEN

Broj: 1/1999.

svibanj 1999.

HIZ

HRVATSKI INFORMATICKI

ZBOR

http://www.open.hr/hiz

S A D R Z A J

 

POZIV ZA SKUPSTINU

IZVJESCE O OSTVARENJU GODISNJEG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA HIZ-a

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 06. mj. 1999. - 06. mj. 2000.

UNAPREDENJE DJELOVANJA HIZ-a

NOVE CLANICE HIZ-a

PRIGODNA CESTITKA

HRVATSKI INFORMATICKI ZBOR

10000 ZAGREB, Trg Mazuranica 8/III

 • Broj: 94/1-1999.

  Zagreb, 11. svibanj 1999.

 • Na osnovi članka 19. i članka 20. Statuta HIZ-a, Upravni odbor HIZ-a temeljem odluke od 07. travnja 1999. saziva redovitu godišnju skupštinu HIZ-a

  dana 03. lipnja 1999. (četvrtak) u Opatiji, hotel Adriatic

  (Kongresna dvorana) u 1700 sati.

  Za ovu Skupštinu predlaže se sljedeći

   

  dnevni red:

   

  I. Stručni dio Kongresna dvorana, početak u 1700 sati.
 •  
 •  
 • 1. Problem 2000. godine - odbrojavanje teče

  2. Hrvatska normizacija: uspostava, stanje i perspektive

  3. Načela etičkog ponašanja u informatici

  4. Neke današnje značajke hrvatske informatike u kontekstu
  informacijskog društva

  5. Zaštita autorskih prava u informatici

 • Informacije o ovim temama navedene su u obrazloženju dnevnog reda.

   

  II. Izvještajno radni dio Kongresna dvorana, početak nakon dovršetka stručnog dijela.
 •  
 •  
 • 1. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1998.- 06. mj. 1999.

  2. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1999.
  - 06. mj. 2000.

  3. Razno.

 • Obrazloženje dnevnog reda navedeno je u nastavku.

   

  Predsjednik HIZ-a

  Mr. sc. Marijan Frković, v.r.

  OBRAZLOŽENJE

   

   

  Stručni dio

  Kongresna dvorana, početak 03.06.1999. u 1700 sati.

   

 •  
 •  
 • Tema 1. Uvodničar u ovu temu biti će mr. sc. M. Frković, član Vladinog povjerenstva za projekt 2000. g. Izlaganje će biti rekapitulacija ovog problema s naznakom mogućih posljedica i inventura aktivnosti poduzetih u RH. No, težište će biti na opasnostima čija će mogućnost pojave eksplonencijalno rasti s približavanjem 01.01.2000. g.

  Tema 2. Uvodničar u ovu temu biti će mr. sc. Snježana Zima, načelnica Odjela za normizaciju u Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. RH uložila je velike napore da bi uspostavila sustav normizacije sukladan zahtjevima razvijenih zemalja. No, to ne vrijedi za područje informatike u kojem do sada nije učinjeno gotovo ništa. U izlaganju objasnit će se potreba formiranja Tehničkog odbora za informatiku i inicirati aktivnosti koje bi HIZ mogao i trebao provoditi u ustrojstvu sustava normizacije u RH.

  Tema 3. Uvodničar u ovu temu biti će R. Gospodnetić, dipl. inž. Izložit će se potreba formiranja etičkog kodeksa u hrvatskoj informatici i prikazati načela etičkog ponašanja i profesionalnog rada na primjeru softverskog inženjeringa.

  Tema 4. Uvodničar u ovu temu biti će dr. sc. Z. Krakar, direktor Zavoda za informatičku djelatnost Hrvatske. Tema obrađuje rezultate istraživanja i komparativnu analizu stanja informatizacije u svijetu i RH s naglaskom na aktivnosti koje se provode u Europi u cilju stvaranja informacijskog društva, dostignutu razinu hrvatske informatizacije, ustrojstvo i stanje hrvatskog informatičkog tržišta, status informatike u našem društvu, odnos informatike i korisnika, kao i identifikaciju navažnijih problema koje danas tište naše informatičare.

  Tema 5. Uvodničar u ovu temu biti će T. Bronzin, dipl. iur. Prikazat će se stanje ovog problema u našoj praksi i objasniti potreba njegove promjene. Posebno će se aspektirati mogući načini zaštite autorskih prava i prikazati konkretna rješenja.

 • Izvještajno radni dio

  Kongresna dvorana, početak 03.06.1999. nakon dovršetka stručnog dijela.

   

  Točka 1. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za
  razdoblje 06. mj. 1998. - 06. mj. 1999.

 •  
 •  
 • Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za proteklu poslovnu godinu podnijeti će mr. sc. M. Frković, predsjednik HIZ-a. Prijedlog ovog Izvješća naveden je u ovom Biltenu, str. 5-12. Očekuje se da predsjednici stručnih foruma izvjeste o radu svojih tijela.

  Izvješće o poslovanju kao i izvješće Nadzornog odbora navedeno je u ovom Biltenu, str. 13-14.

 • Točka 2. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a
  za razdoblje 06. mj. 1999. - 06. mj. 2000.

 •  
 •  
 • Prijedlog programa rada HIZ-a za sljedeću poslovnu godinu koji je u ovom Biltenu naveden na str. 15-20. obrazložit će mr. sc. M. Frković, predsjednik HIZ-a. Kroz raspravu se očekuje konstruktivni doprinos članica poboljšanju ovog prijedloga.
 •  

  1. INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA

  STRUČNIH UDRUGA (FORUMA, SEKCIJA)

   

  Planove rada stručnih udruga određuju i realiziraju samostalno one same. U ovom izvješću sažeto se navode njihove aktivnosti kako bi se upotpunio pregled cjelokupnog programa djelovanja HIZ-a.

  HrOpen

  Tijekom 1998. godine HrOpen forum organizirao je svoje tradicionalno događanje “Dane otvorenih računarskih sustava”, s temom “Elektronička trgovina”. DORS-i ’98 održani su 17. i 18. travnja i okupili su mnoštvo predavača iz tog atraktivnog područja poslovne uporabe Internet mreže.

  HrOpen je nastavio razvoj informacijskih usluga na Internetu, pružati pomoć članstvu prilikom korištenja mrežnih resursa, te savjetodavnim i obrazovnim uslugama članovima koji ulaze i usvajaju modernu informacijsku tehnologiju baziranu na Internetu.

  Krajem godine počela su se održavati i “HrOpenova druženja petkom”, kojima je cilj unapređivanje znanja i informiranosti članova iz područja otvorenih sustava, a koja su za njih oslobođena kotizacije.

  Prvo druženje bilo je 10. prosinca 1998. uz pomoć i na inicijativu novog, vrlo aktivnog člana Foruma, tvrtke Systemcom iz Zagreba, koje je dalo praktičan uvid u nekoliko naprednih programskih alata opoput Mathematice, Statistice, Wavelet Explorera, Dynamic Visualizera i drugih. “Workshop on advanced software” okupio je 250 posjetitelja.

  Usljedili su:

  18. prosinca 1998.

  Seminar “Prijenos Unix programske podrške na Windows platformu” g. Dobrice Pavlinušića sa FOI-a u Varaždinu, koji se bavio problemima migracije (16 slušača).

  15. siječnja 1999.

  Seminar “Pogled u Internet budućnosti - Internet 2 i Internet Sljedeće Generacije” g. Kristijana Zimmera, iz HrOpena, koji je obrađivao nove tehnologije umrežavanja koje se puštaju u eksperimentalni rad u Sjedinjenim Državama (30 slušača).

  05. veljače 1999.

  Seminar “Zaštita sustava u otvorenom okruženju” g. Tomsilava Žganeca, podpredsjednika HrOpena i sistem administratora na FER-u, obrađivao je opasnosti na Internet mreži i tehnike zaštite od njih (26 slušača).

   

   

  12. ožujka 1999.

  Okrugli stol “Spram - agesivni Internet marketing: Da ili ne?” g. Kristijana Čonkaša objašnjavao je načine obrane od neželjene elektroničke pošte, uključivši također i sociološki aspekt ovog fenomena današnjice (20 slušača).

  Povratkom g. Zimmera iz vojske, njegovom obranom diplomskog rada na FER-u i zapošljavanjem u HrOpenu (HIZ-u) na neodređeno vrijeme, kolega Čonkaš, sada diplomand, postao je suradnik u Forumu, a njegov novi projekt nakon postavljanja temelja za elektorničku trgovinu na sustavu sigourney.open.hr, obuhvaća izradu Web sučelja prema elektroničkoj pošti članova koja bi se od sada nesmetano i sigurno (kriptirano) mogla i na ovaj način dohvaćati i slati. Ova pogodnost je idealna ukoliko je čaln HrOpen foruma na udaljenoj lokaciji i ukoliko ima dostup Web pregledniku, ali ne i dozvolu korištenja POP3, telnet ili ssh klijent programa.

  Tijekom 1998. kolega Čonkaš je na poslužitelju open.hr instalirao i JAVA applet “JAVA-ssh” autora Cedrica Gourioa koji omogućuje pristup ljusci preko Web preglednika poput Netscape-a ili Internet Explorera, na kripozaštićen način. Članovi ga mogu koristiti otvorivši URL: http://www.open.hr/ssh/.

  U travnju 1999. održana je i dvodnevna manifestacija DORS ’99, ujedno i prva hrvatska konvencija Linux korisnika čija je tema bila Linux, besplatni i otvoreni operacijski sustav koji velikim koracima uzima svoj dio tržišta Internet poslužitelja i osobnih radnih stanica. Suorganizatori su bili HrOpen forum i HULK - Hrvatska udruga Linux korisnika. Među organizatorima je dogovoreno da članovi HrOpen-a i HULK-a s plaćenim članarinama imaju nižu kotizaciju od one predviđene za ostale posjetitelje.

  Umjesto planiranih četrdesetak sudionika odazvalo se oko 120, što pokazuje veliki interes za ovo područje otvorenog računarstva. Predavanja prvog dana većinom su bila prilagođena ljudima koji se tek žele upoznati s radom na Linuxu, a dali su im osnovna i naprednija znanja korištenja, održavanja i umežavanja. Teme predavanja bile su: Linux - od straha do superkorisnika, Linux jezgra - pogled iznutra, Microlinux - mali Linux prilgođen hrvatskim korisnicima, X Window system na Linuxu i Window manageri, integracija Linux i Windows NT sustava, Linux gateway rješenja za windows uredske mreže, projekt linux.hr - Integracija Weba i baza podataka na siguran način, uporaba Linuxa u vojnoj hidrometeorologiji, baze podataka na Linuxu, kako se Linux brani od Internet opasnosti, Linux u sustavima posebne namjene, Linux u borbi protiv neželjene elektroničke pošte, te lokalizacija Linuxa.

  Drugog dana održana su dva trosatna seminara: “Mala škola Linuxa” i “Linux kao napredni usmjerivač (router)”.

  Više o manifestaciji može se pročitati na Web stranicama http://dors99.open.hr/.

   

   

   

  HrQA INFO

  Nastavljeno je praćenje razvoja metoda procjene zrelosti u proizvodnji programske opreme (CMM, Bootstrap i Spice). S posebnom pozornošću prati se razvoj programa Spice, budući ga je ISO organizacija prihvatila kao standarno rješenje za proizvodnju informacijskih sustava. Ne manje intenzivno prati se i priprema nove verzije ISO 9000 sustava kvalitete koja će biti objavljena 2000. g.

  Nizu informatičkih organizacija koje su to tražile davane su stručne konzultacije. U različitim prigodama održano je 11 predavanja i 4 radionice u svezi pojedinih tema sustava kvalitete u informatici. Jedna naša članica (GZAOP Grada Zagreba) dovršila je uspostavu 9001 sustava kvalitete i provela završno certificiranje. Dvije druge članice (Infosistem Zagreb i Istra informatički inženjering) u tijeku su implementacije takvog sustava. Nekoliko članica (IPC Međimurje i dr.) u postupku su pripremnih aktivnosti za započimanje takvog projekta.

  Udruga se afirmirala kao središnje mjesto za širenje spoznaja o potrebi uvođenja sustava kvalitete u hrvatsku informatiku i metodama kojima se to postiže.

  Putem udruge pokrenuta je i inicijativa za formiranjem Tehničkog odbora za informacijsku tehnologiju pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Očekuje se da će se ovaj odbor konstituirati do ljeta ove godine.

   

  Hr OUG

  Kao i u prethodne tri godine djelovanja, forum je u kolovozu izdao redoviti godišnji Glasnik foruma. U Glasniku je objavljen niz radova hrvatskih informatičkih stručnjaka, s različitim temama i područjima, no uglavnom posredno ili neposredno vezanim uz aktivnosti foruma, Oracle tehnologiju i općenito problematiku informatičke djelatnosti u Hrvatskoj.

  Treća godišnja konferencija korisnika održana je od 07. do 10. listopada, već tradicionalno u Lovranu. Tijekom konferencije održana je i Skupština foruma na kojoj su jednoglasno izabrane tvrtke čiji će predstavnici činiti sljedeći sastav Izvršnog odbora foruma. To su: HEP, HT, INA, Narodne Novine, Zagrebački Velesajam od korisnika, te IN2, InfoOpus, Infoprojekt, Item i Laser Line kao Oracle partneri.

  Prema zaključcima Skupštine, novi Izvršni odbor održao je i prvu sjednicu, na koju su pozvani predstavnici navedenih tvrtki:

 •  
 •  
 • 1. HEP - Vladimir Radić

  2. Hrvatske telekomunikacije - Mira Domazet

  3. INA - Mladen Gavrančić

  4. Narodne Novine - Davor Božić

  5. Zagrebački Velesajam - Davor Ranković

  6. IN2 - Ante Mandić

  7. InfoOpus - Andreo Ćurko

  8. Infoprojekt - Miodrag Prizmić

  9. Item - Jerko Sunjka

  10. Lase Line - Vinko Ferlin

 • Na sastanku Izvršnog odbora izabrano je i novo radno predsjedništvo u sastavu:

 •  
 • Davor Ranković, Zagrebački velesajam - predsjednik,

  Vladimir Radić, HEP - podpredsjednik,

  Ante Mandić, IN2 - tajnik.

 • Prva je zadaća novog Izvršnog odbora priprema plana za 1999. godinu i pokretanje aktivnosti na izdavanju Glasnika 1999., kao i organizacija konferencije korisnika (predviđena za kraj rujna ili početak listopada 1999.).

   

  Hr GIS

  U skladu sa programom rada za ovu i sljedeće godine GIS Forum je realizirao glavni projekat za 1998.godinu tj. održao međunarodni stručni skup i izložbu "GIS CROATIA 98" 4.-6. listopada u Osjeku.

  Iako prvobitno nije zamišljeno da se održi i savjetovanje izvršen je redizajn ovog događaja pa je uz ranije najavljenu izložbu na inicijativu naših i stranih eksperata održano i međunarodno stručno savjetovanje posvećeno poratnoj obnovi i problemima primjene geoinformatike u suvremenom društvu. Uz zapažen interes naše i strane stručne javnosti skup je bio uspješan s vrlo kompetentnom ekipom predavača pred prepunim auditorijem u Gospodarskoj komori grada Osjeka. Bila je to ujedno i dobra priprema za glavni projekat GIS Foruma "GIS CROATIA 98" za kojeg su već sada počele pripreme.

  Može se slobodno kazati da je ovim savjetovanjem i izložbom stvoreno ozračje međusobne suradnje stručnih centara u Republici Hrvatskoj ali i veza i odnosa sa vanjskim prijateljima, partnerima i suradnicima.

  Ova izložba je uz odgovarajuće tematske dopune bila replicirana u Poljskoj od 1.-4. 12.1998.g., u Katowicama, te u Yorku, U.K., prigodom stručnog skupa "GIS kao sistem za obnovu i upravljanje povjesnim gradovima" kojeg je zajedno organizirao University of York i hrvatski GIS forum. Isto tako izložba će biti postavljena u Gdanjsku u kolovozu 1999. g. u sklopu pripremanog Dana hrvatske kulture kao dijela Ljetnih svečanosti grada Gdanjska.

  Poseban dio napora i rada su nastojanja da se hrvatski geoinformatički stručnjaci priključe europskim projektima i centrima znanja koju su sada iz poznatih razloga posve zatvoreni za Republiku Hrvatsku.U konceptu partnerstva s odgovarajućim suradnicima u Europi, HrGIS forum će u doglednoj budućnosti osigurati učešće naših eksperata na europskim projektima i projektima u drugim zemljama koje vode naši stručni i poslovni partneri.

  Treba naglasiti da u tom smislu HrGIS gorum već danas izuzetno uspješno surađuje sa sveučilištima, stručnim institucijama, redakcijama i upravama gradova u Poljskoj i Velikoj Britaniji.

   

  ŠportHIS

   

  Udruga brine o informatizaciji športa u RH upućivanjem na standardizaciju informatičkih rješenja, povezivanjem podataka u nadležnosti zakonski određenih obveznika i sagledavanjem potreba. U ovom trenutku ima određenih poteškoća koje proizlaze iz novog Zakona o športu i promjena u Hrvatskom olimpijskom odboru, a što se reflektira na način njenog rada i dinamiku poslova.

   

  HrPUG

  Udruga je nastavila animaciju novih članica, organizirana je redovna godišnja konferencija (svibanj) po temama koje su interesantne njenim članicama, nastavila se suradnja s visokoškolskim ustanovama i pristupilo se organiziranju timova za testiranje betta verzija novih Progress proizvoda.

  Uspostavljena je stalna suradnja s Paneuropian Progress User Group u Brislu čiji je rezultat i trenutačno obavješćivanje svih članica HrPUG o značajnim novostima u svezi s Progress alatima i bazom podataka.

  Organiziran je i posjet 5 članica svjetskoj godišnjoj skupštini Progress korisnika u Londonu (rujan).

  Promovirana je nova verzija razvojnih alata Progress V9.0, a među članicama foruma ostvarivana je intenzivna komunikacija u cilju rješavanja trenutačnih problema koji se uglavnom odnose na programske detalje u aplikacijama. Analizirani su i potencijalni problemi u svezi 2000. g., te je ocijenjeno da zbog kvalitete i mogućnosti platforme nije za očekivati značajnije probleme.

  Glavni nedostatak rada foruma jest izostanak bilo kakve financijske potpore od strane generalnog distributera za Hrvatsku.

   

  2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA I PLANA RADA

  POSLOVA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

   

  Planom rada HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1998. - 06. mj. 1999. bile su predviđene aktivnosti od interesa za sve njene članice. Ovaj plan uključivao je 3 skupine djelovanja:

   

  2.1. Izrada stručnih materijala

  Kao izrada potencijalnih stručnih materijala čiji je cilj reafirmacija informatike u RH, bile su kandidirane sljedeće teme: neke aktualne značajke hrvatske informatike u kontekstu europskog informacijskog društva, smjernice za izradu etike struke, uloga poslovodstva u upravljanju informatizacijom.

  Upravni odbor HIZ-a bio je ovlašten voditi brigu o redosljedu realizacije ovih stručnih materijala, što je između ostalog ovisilo i o raspoloživim financijskim sredstvima.

  Upravni odbor je za ovu poslovnu godinu fokusirao 2 teme: izradu stručnog materijala o aktualnim značajkama hrvatske informatike u odnosu na kretanje u Europi i izradu priručnika za voditelje projekta 2000. godine.

  2.1.1. Neke aktualne značajke hrvatske informatike u kontekstu informacijskog društva

  Dovršen je Elaborat pod tim naslovom. Elaborat ima sljedeće cjeline:

  Elaborat ima ukupno 90 stranica. Njegovi autori su dr. sc. Z. Krakar, V. Makovac i mr. sc. M. Frković. Dostupan je na web adresi HIZ-a (www.open.hr/hiz).

  2.1.2. Priručnik za voditelje projekta 2000. g.

  Za potrebe seminara namijenjenih voditeljima projekta 2000. g. izrađen je odgovarajući priručnik koji ima sljedećih 9 poglavlja:

   

  2.2. Organizacijski i drugi poslovi od zajedničkog interesa

  2.2.1. Afirmacija djelovanja HIZ-a i širenje broja članica

  Vlastitom afirmacijom HIZ doprinosi i afirmaciji informatike. U tom cilju izrađeni su i odgovarajući marketinški materijali koji su upućeni na 700 adresa. Rezultat toga jest pristupanje novih 21 članice HIZ-u.

  Također, postavljene su i WWW stranice na Internetu i otvoren je pretinac za incijative, prijedloge, pitanja i sl., koja mogu inicirati članice HIZ-a.

  2.2.2. Rad organa HIZ-a

  Održane su 2 sjednice Skupštine, 4 sjednice Upravnog odbora, te 2 sjednice Komisije za priznanja. Pored toga, održani su i drugi sastanci koji su proizlazili iz programa HIZ-a.

  2.2.3. Organiziranje savjetovanja, seminara i predavanja

  Već po tradiciji HIZ je sudjelovao u organizaciji sljedećih skupova:

  Održana su i 3 seminara na temu “Problem 2000. g.”.

   

  2.2.4. Informacijske usluge članicama

  Stalno je ažurirana baza podataka o članicama HIZ-a i njenim forumima, što služi za potrebu analiza, vođenje politike HIZ-a i organizatorima savjetovanja.

   

  2.2.5. Dodjela priznanja

  U skladu s Pravilnikom o dodjeli priznanja i ove godine zaslužnim organizacijama (6) i pojedincima (10) dodijelena su priznanja Plaketa Informatika. Njihovo svečano uručivanje bilo je na svečanoj Skupštini održanoj 17.12.1998. g. u Zagrebu (Hrvatska gospodarska komora).

  2.2.6. Izdavanje Biltena Informatika

  Publicirana su 3 Biltena Informatika, koji su raspoloživi i na Internet adresi:

  http://www.open.hr/hiz

  2.2.7. Aktivnosti poslovnog tajnika HIZ-a

  Prema Statutu dužnost poslovnog tajnika jest komunicirati s članicama HIZ-a i njenim udrugama, pripremati rad organa HIZ-a, voditi dokumentaciju HIZ-a i predlagati poboljšanja načina djelovanja HIZ-a, što je trajna zadaća u mandatnom razdoblju, koja je i ostvarivana.

  2.2.8. Vođenje poslovanja HIZ-a i njenih udruga

  HIZ kao pravna osoba dužna se pridržavati svih zakonskih propisa. Za HIZ kao cjelinu obavljeni su svi potrebni pravni, financijski, administrativni i tehnički poslovi. Ovi poslovi ostvaruju se u dnevnoj operativnoj i periodičnoj dinamici koju odeđuju propisi ili potrebe udruga.

  2.2.9. Inicijalizacija osnivanja novih foruma

  Pokrenuta je inicijativa za osnivanjem foruma za računalnu zaštitu. Cilj ovog foruma jest podići razinu spoznaja u RH o međunarodnim standardima i programima koji se danas već primijenjuju u razvijenim zemljama, formirati nacionalnu organizaciju za ovu problematiku i učlaniti se na ISACA-u svjetsku organizaciju koja objedinjava nacionalna tijela.

  Održan je i osnivački sastanak članica zainteresiranih za ovu problematiku koje su svoje djelovanje započele u okviru HrOpen foruma.

  Također, pokrenuta je inicijativa i za osnivanje foruma Informix i Hewlett Packard korisnika.

  2.3. Poslovi za stručne forume

  Novim ustrojstvom HIZ-a aktivnosti su značajnim dijelom prenesene na stručne forume. ZIH je tijekom godine davao svu potrebnu logističku potporu forumima HIZ-a. Ovu potporu činilo je vođenje samostalnog poslovanja svih udruga i obavljanje svih drugih radnji koje proizlaze za potrebe upravnog i inspekcijskog nadzora.

  3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

   

  Program rada za poslovnu godinu 06. mj. 1998. - 06. mj. 1998. nalagao je određenu strukturu prihoda i rashoda, što je ostvareno kako sljedi:

   

  PRIHODI

   

  Plan

  Ostvarenja

  %

  Godišnji doprinos članica      
  •  
  • male 17 x 700,00

  11.900,00

  15.450,00

  130,00

  •  
  • srednje 50 x 1.500,00

  75.000,00

  42.000,00

  56,00

  •  
  • velike 80 x 2.200,00

  176.000,00

  118.800,00

  67,00

  Prihodi od prodaje knjiga

  -

  6.402,58

  -

  Prihodi iz suorganizacije savjetovanja

  40.000,00

  30.517,52

  77,00

  Ostali prihodi

  -

  31.623,34

  -

  Ukupno

  302.900,00

  245.093,44

  80,92

  RASHODI

   

  Plan

  Ostvarenja

  • Troškovi izrade stručnih elaborata

  45.000,00

  25.000,00

  • Logistički poslovi forumima

  25.000,00

  20.000,00

  • Afirmacija djelovanja HIZ-a

  -

  10.000,00

  • Priprema rada organa i tijela HIZ

  25.000,00

  20.000,00

  • Troškovi korištenja resursa logistike

  26.000,00

  20.000,00

  • Aktivnost poslovnog tajnika

  40.000,00

  35.000,00

  • Potpora organizaciji savjetovanja

  10.000,00

  5.000,00

  • Informacijske usluge članicama

  10.000,00

  8.000,00

  • Troškovi dodjele priznanja

  15.000,00

  10.000,00

  • Troškovi gostovanja HIZ-a u županijama

  21.900,00

  -

  • Troškovi Biltena Informatike

  25.000,00

  15.772,00

  • Vođenje poslovanja

  30.000,00

  15.000,00

  • Drugi direktni materijalni troškovi

  20.000,00

  20.000,00

  • Ostali troškovi

  10.000,00

  10.000,00

  Ukupno

  302.900,00

  213.772,00

   

  Proizlazi da je u odnosu na planirani prihod ostvarenje bilo 81%, dok su ostvareni rashodi bili u funkciji ostvarenih prihoda i iznosili su 71% planiranih rashoda.

   

  Hrvatski informatički zbor

  Nadzorni odbor

   

   

  Temeljem članka 23. Statuta HIZ-a, Nadzorni odbor podnosi Skupštini HIZ-a

   

  IZVJEŠĆE

  Člankom 24. Statuta utvrđeni su sljedeći zadaci Nadzornog odbora:

  Obavljajući svoje zadatke Nadzorni odbor je utvrdio:

 • 1. HIZ je tijekom poslovne godine u potpunosti primjenjivao Statut i druge opće akte HIZ-a.

  2. Materijalno-financijsko poslovanje HIZ-a, temeljem odredbi Statuta (članak 41), obavlja Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, d.o.o. Materijalno i financijsko poslovanje u poslovnoj godini 1998./99. u cijelosti se odvijalo prema zakonskim propisima i financijskom planu HIZ-a za ovo razdoblje.

  3. Provedene su sve odluke Skupštine i Upravnog odbora HIZ-a. Odnosi unutar Zajednice bili su korektni i nije bilo nikakvih pritužbi. Budući da ni jedan član Zajednice nije bio isključen, nije moglo doći do primjene žalbenog postupka u kojem, Nadzorni odbor o žalbi daje Skupštini svoje mišljenje.

  U Zagrebu, 19. travnja 1999.

  1 Predsjednik Zoran Dobrinić

  2. Član Josipa Mladinov

  3. Član Tomo Martinuš

 • 1. POSLOVI STRUČNIH UDRUGA

   

  HrOpen

  Program rada čine sljedeće aktivnosti:

  Planirane aktivnosti do kraja 1999. g. su sljedeće: nastavak “Događanja petkom”, koji bi u drugoj polovici godine bio većim dijelom posvećen naprednim JAVA tehnologijama, motiviranje članova za korištenje i eksperimentiranje sa sigurnim WEB poslužiteljem Foruma, suradnja na prevođenju i promicanju primjene Načela etike i profesionalnog rada u programskom inženjerstvu s hrvatskim ogrankom IEEE, koja je inicirana od tvrtke Systemcom iz Zagreba, ulaganja dodatnih napora u suradnji s HP - HiNet-om pri promicanju znanja i novih Internet tehnologija, tiješnja suradnja s krovnom udrugom Hrvatskim informatičkim zborom, u naporima za općehrvatskom primjenom hrvatske kodne stranice po ISO standardu (ISO-8859-2) na WWW-u, nastavak uspješne suradnje s Hrvatskom udrugom Linux korisnika (HULK), kroz zajedničke nastupe i prezentacije, kojima je cilj promicanje otvorenih sustava.

   

  HrQA INFO

  Program rada čine sljedeće aktivnosti:

   

  HrGIS

  Program rada čine sljedeće aktivnosti:

  HrOUG

  Plan rada vrlo je sličan dosadašnjim aktivnostima: ostvarivat će se stručna pomoć članicama, održat će se godišnja konferencija korisnika kojom prilikom će se organizirati i godišnja skupština članica (Lovran, 10. mj. 1999.), publicirat će se 3. broj Biltena i činiti druge radnje koje će zahtijevati članice foruma (udruge).

   

  HrPUG

  Forum (udruga) želi i dalje širiti broj svojih članica, pojačat će organizirani nastup prema korporaciji Progress, održat će svoju godišnju konferenciju, davati će stručnu pomoć svojim članicama, te provoditi druge potrebne aktivnosti.

  Također, pristupiti će se nacionalizaciji poruka baze podataka i razvojnih alata Progress na hrvatski jezik u cilju što jednostavnijeg rada s istima, pokrenuti će se transakcije u bazama podataka putem Interneta (Web Speed) i to među istoimenim bazama podataka kako i s ostalim (kvalitetnim) relacijskim bazama podataka, pokrenuti će se značajne aktivnosti u svezi s pohranom (skeniranih) slika, nacrta i zvuka u aplikacije i baze podataka Progress.

   

  ŠportHIS

  Daljnji doprinos informatizaciji hrvatskog športa ŠportHIS vidi kroz sljedeće globalne aktivnosti:

   

  2. PRIJEDLOG POSLOVA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

  Program rada na razini HIZ-a odnosi se na aktivnosti od interesa za sve njene članice. Ovaj program uključuje 3 skupine djelovanja:

 •  
 • 2.1. Stručni projekti/elaborati čiji je cilj unapređenje statusa i kvalitete informatičke struke
 • Reafirmacija informatike i unapređenje njene primjene u RH, kontinuirana je zadaća HIZ-a. Može se činiti na različite načine, a naročito inicijalizacijom i izradom odgovarajućih stručnih projekata i elaborata. Već je tijekom prošle poslovne godine kandidirano više važnih tema, od kojih su neke djelomično i realizirane.

  Za ovu poslovnu godinu predlažu se sljedeće teme:

  2.2. Suradnja s Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo
  u formiranju i radu Tehničkog odbora za informatiku

  Temeljem Zakona o normizaciji (N. N. 55/96.) potrebno je pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM) formirati Tehnički odbor za informatiku. Zadatak ovog odbora bio bi priprema hrvatskih normi za područje informatike i telekomunikacija u uspostavi hrvatskog sustava normizacije u ovom području. U tom pogledu veza između DZNM i HIZ-a je velika i nezaobilazna. Takav Tehnički odbor donio bi svoj godišnji program rada o čemu će sve članice HIZ-a biti obavještene.

   

  2.3. Logistički poslovi stručnim forumima

  ZIH kao logistička organizacija HIZ-a pružati će svu potrebnu potporu stručnim forumima HIZ-a.

  Zakonom o udrugama (N. N. 70/97.), čl. 26. i 27. bitno je pooštren tzv. upravni i inspekcijski nadzor rada udruga, što nalaže vrlo striktno poslovanje.

  Također i Zakon o porezu na dodanu vrijednost (N. N. 47/97.), kao i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost predviđaju adekvatno vođenje poslovanja i neprofitnih organizacija u sustavu PDV. Vodit će se računa da rad stručnih foruma u potpunosti bude u skladu s ovim i drugim propisima.

   

  2.4. Organizacijski i drugi poslovi od zajedničkog interesa

  2.4.1. Rad organa HIZ-a

  Planira se održati 2 sjednice Skupštine, 4 sjednice Upravnog odbora, te po 1 sjednica Komisije za priznanja i Suda časti. Pored toga, održat će se niz drugih sastanaka koji će proizaći iz ovog programa.

  2.4.2. Organiziranje savjetovanja, seminara i predavanja

  Već po tradiciji HIZ će sudjelovati u organizaciji sljedećih skupova:

  Osim ovih savjetovanja održat će se i Infodani 99., 4. konferencija Oracle korisnika i niz drugih seminara i predavanja.

  2.4.3. Gostovanje HIZ-a u županijama

  U ovom razdoblju planira se organizirati stručni posjet dvjema županijama.

   

  2.4.4. Informacijske usluge članicama

  Stalno će se ažurirati baza podataka o članicama HIZ-a i njenih udruga, što služi za potrebu analiza, vođenje politike HIZ-a i organizatorima naših savjetovanja.

  2.4.5. Potpora radu strukovnih udruga

  Značajnu potencijalnu aktivnost HIZ-a čini međusobno povezivanje rada strukovnih udruga. Logističku potporu radu udruga dat će ZIH, a povezivanje rada udruga inicirat će predsjednik i potpredsjednici HIZ-a, te predsjednici strukovnih udruga.

  2.4.6. Dodjela priznanja

  U skladu s Pravilnikom o dodjeli priznanja i ove godine zaslužnim članicama i pojedincima dodijeliti će se Plaketa Informatika.

  2.4.7. Izdavanje Biltena Informatika

  Još će se više usavršiti izdavanje Biltena Informatika njegovim publiciranjem preko Interneta.

  2.4.8. Aktivnosti poslovne tajnice HIZ-a

  Prema Statutu dužnost poslovne tajnice jest komunicirati s članicama HIZ-a i njenim udrugama, pripremati rad organa HIZ-a, voditi dokumentaciju HIZ-a i predlagati poboljšanja načina djelovanja HIZ-a.

  2.4.9. Vođenje poslovanja HIZ-a

  HIZ kao pravna osoba dužna se pridržavati svih zakonskih propisa. Za HIZ kao cjelinu i sve njene udruge obavljat će se potrebni pravni, financijski, administrativni i tehnički poslovi.

   

   

   

  Početkom veljače 1999. g. svim našim članicama upućeno je pismo sljedećeg sadržaja:

 •  
 • “Obraćamo Vam se ovim pismom sa zamolbom da zajedno pokušamo unaprijediti postojeće djelovanje HIZ-a. Našim statutom određeni su osnovni ciljevi HIZ-a. Godišnjim programom rada koji se usvaja na Skupštini koja se već tradicionalno održava tijekom savjetovanja CASE (početkom lipnja) u Opatiji, ovi ciljevi pokušavaju se pretvoriti u konkretne aktivnosti.

  No, svjesni smo činjenice da je naš način djelovanja potrebno neprekidno usavršavati. Zbog toga Vas molimo za suradnju i očekujemo da popunite anketni upitnik koji Vam dostavljamo u prilogu, te ga vratite na našu adresu (fax-om ili redovnom poštom). Anketa je anonimna. Analizu stavova naših članica načiniti će ZIH koji HIZ-u obavlja logističke poslove. Rezultati će biti predočeni Upravnom odboru HIZ-a, koji će nastojati poduzeti odgovarajuće mjere sukladne Vašim sugestijama

  Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem trudu.”

  PREDSJEDNIK HIZ-a

  Mr. sc. Marijan Frković

  Direktor ZIH-a

  Prof. dr. sc. Zdravko Krakar

  Privitak:

 •  

   

  Na priloženi anketni upitnik odgovorilo je 28 naših članica. Dobiveni su sljedeći rezultati:

  1. a) Zadovoljno postojećim djelovanjem HIZ-a 65%

  b) Nije zadovoljno postojećim djelovanjem HIZ-a 35%

  2. Da li je moguće unaprijediti djelovanje HIZ-a 90%

   

  3. Potrebna područja poboljšanja djelovanja HIZ-a Prioritet

  4. Druga značajna područja

  7. Status informatike unutar poslovnog sustava

  7. Da li je Vaše poslovodstvo upoznato s problemom 2000. g.

  7. Sindikat informatičara

   

   

  Na osnovi animacije potencijalnih novih članica HIZ-u su pristupile sljedeće organizacije:

   

  1. AGROKOR d.d., Zagreb, Frankopanska 1

  2. AUTOMEHANIKA d.d., Zagreb, Kovinska 1

  3. BOROVO, Zagreb, Korčulanska 3F

  4. CROATIA AIRLINES D.D., Zagreb, Savska cesta 41

  5. DABAR INFORMATIKA, Zagreb, Amruševa 10/6

  6. ENEL-SPLIT, d.o.o., Split, Poljudsko šetalište bb

  7. FINDER d.o.o., Zagreb, Mletačka 1

  8. HEWLETT-PACKARD, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3

  9. INFOTEHNA d.o.o., Zagreb, Savica 153

  10. INFOTEHNA, Split, Mitnička 1

  11. INTERTRADE ITS, Zagreb, Lastovska 23

  12. LIBUSOFT CICOM, Velika Gorica, Bosiljevska 45

  13. LoGoS d.o.o., Zagreb, Drvinje 63

  14. MACRO, Zagreb, Zvonarnička 5A

  15. MBI COMPUTERS, Rijeka, Lj. Matešića

  16. NETIKS d.o.o., Zagreb Borovje 19b

  17. NIVES-info, Zagreb, Slavenskog 1

  18. PAKEL, Zadar, E. Kotramanić 11

  19. RENOPROM d.o.o., 10434 Strmec, Mlinska 5

  20. SAP HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Savska 64/5

  21. ULJANIK IRI d.d., Pula, Flaciusova 1

   

  Želimo im srdačnu dobrodošlicu.

   

   

  HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR

  10 000 ZAGREB, Trg Mažuranića 8/III

  Tel: 01/48-55-274, Fax: 01/48-55-272

  Zagreb, 04. ožujka 1999.

   

   

   

   

   

  GRADSKI ZAVOD ZA AUTOMATSKU

  OBRADU PODATAKA

  Pročelnik NEDJELJKO PERIĆ, dipl. oec.

  U ime Hrvatskog informatičkog zbora želim Vam uputiti najiskrenije čestitke povodom 35. obljetnice Vašeg Zavoda. I u svijetu ima malo organizacija koje imaju tako dugu tradiciju u informatizaciji kao što to ima Vaša organizacija. Tijekom ovog vremena GZAOP je izrastao u snažnu instituciju, poznatu po svojim ljudskim resursima i aplikativnim rješenjima, velikoj koncentraciji računalske opreme i složenoj komunikacijskog infrastrukturi.

  Također, čini mi veliko zadovoljstvo čestitati Vam i na još jednom značajnom uspjehu - dobivanju ISO 9001 certifikata za projektiranje, razvoj, obrade i održavanje informacijskih sustava za lokalnu i državnu razinu. Tim aktom, osim značaja za Vaš Zavod, postali ste i uzoran primjer drugim informatičkim kućama. Posebno me veseli da su se ova dva tako velika događaja zbila u isto vrijeme.

  Molim Vas da svim Vašim suradnicima i djelatnicima Zavoda prenesete naše najljepše želje.

   

   

  PREDSJEDNIK HIZ-a

  Mr. sc. Marijan Frković

   

   

   

  ISBN 0350-5790

  Bilten INFORMATIKA

  Glasilo HRVATSKOG INFORMATIČKOG ZBORA

   

  Izdavač:

  HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR

  Adresa izdavača:

  Trg Mažuranića 8

  10000 Zagreb

   

  Za izdavača:

  Zdravko KRAKAR

  Unos i obrada teksta:

  Jadranka DREMPETIĆ