Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
ECDL

ECDL program je projekt Europskog udruženja profesionalnih informatičkih društava (CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies) i podržan od velikog broja nacionalnih informatičkih društava u svijetu. Realizacija programa, povjerena je ECDL Fondaciji (European Computer Driving Licence Foundation - ECDL-F) sa sjedištem u Dublinu, Irska.

Hrvatski informatički zbor (HIZ), član CEPIS-a (www.cepis.org) član IFIP-a (www.ifip.org), 30. je svibnja, 2003. godine dobio ovlaštenje od strane ECDL Fondacije, za provedbu ECDL programa u Hrvatskoj.

ECDL diploma je međunarodno priznata norma informatičke pismenosti, koja jamči poznavanje rada na računalu i potrebne korisničke vještine. Zbog velikog interesa, ECDL se program proširio u cijelom svijetu.

Koncept ECDL-a podržavaju: Europska Komisija, UNESCO Svjetska banka, Ministarstva prosvjete Australije, Austrije, Nizozemske, Mađarske, Italije, Jordana i Poljske. Ministarstvo zdravstva Velike Britanije, koje zapošljava 1.3 milijuna osoba, pokrenulo je ECDL program za svoje zaposlenike, koji uključuje osposobljavanje i provjeru znanja, od čistačica do liječnika.

Program ECDL podržan je u Strategiji razvitka Republike Hrvatske - Informacijska i komunikacijska tehnologija gdje se predlaže: "Uspostavljanje i prihvaćanje europskog sustava stjecanja potvrde o uspješnosti uporabe osobnih računala (ECDL - European Computer Driving Licence) kao osnovni kriterij za osposobljenost zaposlenika u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi".

Službene ECDL stranice: www.ecdl.hr

Za svaki modul polaže se pismeni ispit.

Svi moduli su usmjereni na usvajanje praktičnih znanja i vještina, a i testna pitanja su vezana uz praktične primjere primjene.

Značaj ECDL-a

ECDL je važan nositeljima diplome i poslodavcima. Nositelj diplome ima priznatu i dokazanu osposobljenost za korištenje osobnog računala koja je priznarta u više od 100 zemalja, a poslodavac jamstvo da zaposlenik raspolaže znanjima iz korištenja osobnih računala. Sve je više primjera da poslodavci šalju zaposlenike na osposobljavanje ECDL-a. Posebna prednost ECDL-a je neovisnost o dobavljačima računalne opreme i programa, pa zato certifikat ima veću vrijednost, a poslodavcu ne uvjetuje nabavku određene vrste računalne opreme.


HIZ (C)