Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Prednosti EUCIP-a

Glavna prednost EUCIP-a pred drugim certifikatima za IT je njegova neovisnost o proizvođačima računalne i komunikacijske opreme te pojedinih vlasničkih programskih rješenja, uz normirana temeljna znanja te široku paletu izbornih profila koje nudi.

Sljedeće karakteristike EUCIP-u daju prednost pred drugim certifikatima:

Međunarodno priznanje

EUCIP je međunarodna potvrda koja jamči da nositelj posjeduje znanja definirana EUCIP normama koje je prihvatilo Europsko udruženje društava profesionalnih informatičara - CEPIS.

Fleksibilnost

Polaznici mogu birati načine izvođenja nastave i certifikacije:

  • Obrazovanje se može izvoditi putem razredne nastave i radionica i/ili online - putem učenja na daljinu
  • Profesionalni EUCIP program dopušta mogućnost fleksibilnog utvrđivanja polaznikovih znanja s obzirom na propisane zahtjeve.

Usredotočenost na potrebe IT profesionalca

Program je osmišljen u skladu sa stvarnim potrebama IT profesionalaca, a sadrži, osim poznavanja temeljnih IT znanja, i znanja iz ekonomije, upravljanja i etike poslovanja u uskoj povezanosti s IT-om. Time se IT profesionalcu omogućava da u kratkom vremenu dobije potrebna znanja za razumijevanje osnovnih zakonitosti i pojmova u okruženju poslovnog svijeta, što mu olakšava kvalitetnu i učinkovitu poslovnu komunikaciju s menadžmentom.Puno profesionalno priznanje

Mnogima koji rade u IT sektoru nije lako zadovoljiti vlastite ambicije i napredovati od osnovne razine stručnosti do stjecanja profesionalnog certifikata. EUCIP im nudi nekonvencionalni put, omogućavajući im brži prijelaz do punog profesionalnog priznanja.Širina mogućnosti primjene

Također, kandidati iz drugih struka mogu, zbog nužnosti posjedovanja znanja i vještina iz područja IT-a, kako bi mogli kvalitetno voditi IT i multidisciplinarne projekte u svojim organizacijama, tražiti certificiranje u području IT-a. Program EUCIP nudi djelotvoran način za stjecanje tih znanja.
EUCIP-ovi partneri


HIZ (C)