Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Obrasci - Ispunjavanje

Kolektivni članovi

HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
ILICA 191E 10000 ZAGREB 
01/2222-722, Fax: 01/2222-723
OIB:097223556118
e-mail:hiz@hiz.hr

Puni naziv
Adresa
Telefon
Fax
Email
Broj zaposlenih
 
Predstavnik u organima HIZ-a (akademska titula, ime i prezime, zvanje)
Adresa na koju treba slati službenu poštu
HIZ (C)