Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
CEN (European Committee for Standardization) Europski odbor za normizaciju

Što je CEN?

CEN, Europski odbor za normizaciju, je udruga koja okuplja nacionalna tijela za normizaciju iz 33 države Europe.

CEN je jedna od tri europske organizacije za normizaciju (zajedno s CENELEC i ETSI), koja je službeno priznata od strane Europske unije i Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i odgovorna je za razvoj i definiranje dobrovoljnih normi na europskoj razini.

CEN pruža platformu za razvoj europskih normi i drugih tehničkih dokumenata koji su povezani s raznim vrstama proizvoda, materijala, usluga i procesa.

CEN podržava mnoge normizacijske aktivnosti uključujući i ICT.
 

Sektori

Normizacijske aktivnosti CEN-a i CENELEC-a pokrivaju proizvode, procese i usluge u širokom rasponu pojedinih područja kao i ICT.

U posljednjih nekoliko godina aktivnosti CEN-a i CENELEC-a snažno su usmjerene na nove izazove, područja u kojima prethodno nije bilo razvijenih normizacijskih aktivnosti. Ova nova područja su uglavnom inovativne tehnologije kao što su nanotehnologija, pametne mreže, ekološki dizajn i električna vozila.

Posebne CEN aktivnosti obuhvaćaju i ICT.

Posebne CENELEC aktivnosti obuhvaćaju elektrotehničku normizaciju u mnogim sektorima uključujući i ICT.

Sve je veći broj sektora koji dotiče CEN i CENELEC u okvire zajedničkih aktivnosti kao i ICT.

Dodatne informacije o pojedinim područjima djelovanja CEN-a i CENELEC-a potražite na službenim web stranicama CEN-a i CENELEC-a. (www.cen.eu , www.cenelec.eu)
 

ICT

Svjetsko gospodarstvo se kreće od pretežno industrijskog društva prema novom informacijskom društvu i postaje sve više temeljeno na informacijama. To je ključno za konkurentnost i uspjeh u poslovanju, unaprjeđujući sustave koji se koriste za pristup i distribuciju informacija i tehnologija a koje njima upravljaju.

Primjena ICT aplikacija, kao što su e-fakturiranje, automobilske navigacije ili sustavi za rezervaciju avionskih karata također radikalno mijenjaju način na koji rade tvrtke i vlade ili kako pojedinci koriste svoje slobodno vrijeme.

Međutim, ICT aplikacije neće dostići svoj puni potencijal ako i njihove prateće infrastrukture nisu međusobno povezane. A to je uloga normi.
 

e-Poslovanje

e-poslovanje je jedan od glavnih područja u promjeni svjetskog gospodarstva. Ovo područje je vrlo široko i uključuje područja kao što su e-računi, e-nabava, e-potpis ili e-turizam.

Normizacijske aktivnosti CEN-CENELEC se provode putem tehničkih odbora ili radionica.

CEN je 9. rujna 2014. godine pokrenuo novi Odbor za projekte (CEN / PC 434). Odbor je zadužen za razvoj normi za potporu europskog elektroničkog računa.
 

e-Obrazovanje (e-vještine i e-učenje)

Danas su digitalne vještine od najveće važnosti prilikom prijave za posao. Sadašnja ponuda obrazovnih aktivnosti nije dovoljna studentima i profesionalcima za poslove 21. stoljeća a učinkovitije planiranje i projektiranje informatičkih nastavnih planova i programa te će samo usklađeni stupnjevi znanja na strukovnim i sveučilišnim razinama obrazovanja odgovoriti na potrebe konkurentne digitalne ekonomije.

Norme podržavaju dijalog između obrazovanja i industrije kako doći do zajedničkog razumijevanja kvalifikacija i digitalnih vještina u Europi. CEN je razvio obrazovne kvalifikacijske modele i konceptualne okvire koji kategoriziraju i izražavaju ICT korisnike i praktičare e-kompetencija, uključujući i različite stupnjeve u nekoliko razina stručnosti.

Europski e-CF za ICT profesionalca je postao referentni dokument s popisom od 40 ICT kompetencija koje pomažu poboljšanju priznanja IT kvalifikacija, ne samo u Europi već i u cijelom svijetu.
 


HIZ (C)