Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
e-poslovanjem za konkurentnu Hrvatsku

Hrvatska je Vlada 2004. godine donijela odluku o prihvaćanju ECDL-a, za normu informatičke pismenosti, u osnovnim i srednjim školama i državnoj upravi u Hrvatskoj.

Od tada je u Hrvatskoj educirano i certificirano više od 50.000 osoba, od kojih 22.000 nastavnika i tisuću zaposlenika u državnoj upravi.

Ekonomska kriza u svijetu i Hrvatskoj utjecala je na smanjivanje proračuna i sredstava za ovu namjenu na svim razinama, pa je broj polaznika ECDL programa značajno smanjen.
 
Zbog toga Hrvatski informatički zbor provodi aktivnosti mijenjanja sadašnjeg nezadovoljavajućeg stanja.
 
Hrvatska je na pragu ulaska u Europsku uniju. Po istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) za 2010. godinu Hrvatska se po ICT konkurentnosti nalazi na 54. poziciji između 138 zemalja, a u odnosu na 2009. realno je izgubila tri pozicije, a za pet pozicija niže je u zadnje dvije godine.
 
Sukladno programu EU „Europa 2020“ i „Digitanoj Agendi Europe 2020“ koju su dužne provoditi zemlje članice, te provedbi Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u RH za 2007. – 2010. (mjera „Kampanja za podizanje javne svijesti o potrebi i korisnosti primjene elektroničkog poslovanja“), te programa HIZ-a u području edukacije i certifikacije korisnika e-poslovanja, predlažemo zajedničku akciju Hrvatske gospodarske komore (HGK), Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), Ministarstva znanosti obrazovanja i športa (MZOŠ), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i HIZ-a pod nazivom 
 
 
e- poslovanjem za konkurentnu Hrvatsku
 
 
Cilj je akcije poticati razumijevanje i potrebu gospodarstva, posebno malog i srednjeg, nezaposlenih, nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama i građana o nužnosti i korisnosti primjene e-poslovanja, te poticati informatičku pismenost, kao jednog od najvažnijih preduvjeta njegove primjene.
 
Akcija je sukladna Digitalnoj agendi Europe u dijelu stvaranja jedinstvenog europskog digitalnog tržišta (Single Market), te edukacije za stjecanje digitalnih vještina (e-Skills), što je jedna od značajnih aktivnosti HIZ-a.
 
Radi ostvarivanja ovih ciljeva predlažemo organiziranje prezentacija u svim županijama, na koje bismo pozivali predstavnike županijskih komora (ŽK), županijskih upravnih odjela za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo, poduzetnike iz skupine malog i srednjeg gospodarstva, područnih službi HZZ, županijskih upravnih odjela za prosvjetu kulturu i šport, ravnatelje osnovnih i srednjih škola, predstavnike ciljnih skupina nezaposlenih, osoba s posebnim potrebama i nacionalnih manjina.
 
Prezentacija u trajanju od 90 minuta obuhvaćala bi slijedeće teme:
·         Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u RH;
·         Uvjeti za uvođenje i primjenu e-poslovanja; 
·         Raspoloživi servisi na internetu;
·         Uvođenje e-računa i e-plaćanja i očekivani efekti;
·         Programi edukacije za korištenje e-poslovanja;
 
a provodili bi ju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatski informatički zbor.
 
Cilj je prezentacije potaknuti edukaciju za korištenje IT tehnologija u gospodarstvu, državnoj upravi, školama, nezaposlenih, osoba s posebnim potrebama, nacionalnih manjina i drugih, te pronalaziti izvore financiranja, jer bez informatičke pismenosti nije moguće koristiti prednosti elektroničkog poslovanja, kao što su učinkovitost poslovanja i smanjivanje troškova, što su bitne odrednice konkurentnosti Hrvatske. 

HIZ (C)