Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
O Akciji

Cilj je akcije poticati razumijevanje i potrebu gospodarstva, posebno malog i srednjeg, nezaposlenih, nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama i građana o nužnosti i korisnosti primjene e-poslovanja, te poticati informatičku pismenost, kao jednog od najvažnijih preduvjeta njegove primjene.

 
Akcija je sukladna Digitalnoj agendi Europe u dijelu stvaranja jedinstvenog europskog digitalnog tržišta (Single Market), te edukacije za stjecanje digitalnih vještina (e-Skills), što je jedna od značajnih aktivnosti HIZ-a.
 
Radi ostvarivanja ovih ciljeva predlažemo organiziranje prezentacija u svim županijama, na koje bismo pozivali predstavnike županijskih komora (ŽK), županijskih upravnih odjela za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo, poduzetnike iz skupine malog i srednjeg gospodarstva, područnih službi HZZ, županijskih upravnih odjela za prosvjetu kulturu i šport, ravnatelje osnovnih i srednjih škola, predstavnike ciljnih skupina nezaposlenih, osoba s posebnim potrebama i nacionalnih manjina.
 
Prezentacija u trajanju od 90 minuta obuhvaćala bi slijedeće teme:
·         Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u RH;
·         Uvjeti za uvođenje i primjenu e-poslovanja; 
·         Raspoloživi servisi na internetu;
·         Uvođenje e-računa i e-plaćanja i očekivani efekti;
·         Programi edukacije za korištenje e-poslovanja;
 
a provodili bi ju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatski informatički zbor.
 
Cilj je prezentacije potaknuti edukaciju za korištenje IT tehnologija u gospodarstvu, državnoj upravi, školama, nezaposlenih, osoba s posebnim potrebama, nacionalnih manjina i drugih, te pronalaziti izvore financiranja, jer bez informatičke pismenosti nije moguće koristiti prednosti elektroničkog poslovanja, kao što su učinkovitost poslovanja i smanjivanje troškova, što su bitne odrednice konkurentnosti Hrvatske.

 


HIZ (C)