Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
EUCIP PROSESSIONAL

 

 

Ovaj program omogućava kandidatima specijalizaciju za određeno odabrano područje.


Glavni cilj

programa EUCIP Professional je kandidatima pružiti:

 • Izbor certificiranja za različite EUCIP-ove profile poslova na području IT-a (EUCIP Professional izborni profili)
 • Izbor akreditiranih elemenata nastave (EUCIP-ovi izborni moduli)
 • Profesionalnu kvalifikaciju koja potvrđuje da kandidat može djelotvorno i dosljedno vršiti svoju ulogu
 • Pristup izgradnji priznatog EUCIP-ovog certificiranja izbora posla

Uspješno polaganje ispita EUCIP Core uvjet je za certifikat EUCIP Professional, koji se temelji na prikupljanju dovoljnog broja strukovnih bodova.

 

Kandidat može relativno slobodno definirati osobni "portfelj" da bi prikupio dovoljan broj bodova. Pri tom se uvažava i boduje raspon individualnih kompetencija stečenih u srednjoj školi i na fakultetu, priznatih IT tečajeva, dobivenih certifikata i iskustva na radnom mjestu. Odabrana kombinacija mora biti u skladu s relevantnim profesionalnim profilom za koji kandidat namjerava steći certifikat EUCIP Professional.

 

Među tečajevima komercijalnih proizvođača i certifikatima koje priznaje, odnosno ulazi u bodovanje za certifikat EUCIP Professional, osobita se pažnja posvećuje onima vodećih IT proizvođača, poput Microsofta, Oraclea, SUN-a, Cisca, IBM-a, SAP-a i LPI-a.

 

Nakon evaluacije kandidatovog portfelja i uparivanja s traženim kompetencijama za odabrani EUCIP Professional profil, ispitna komisija će pozvati kandidata na završni razgovor.

 

U ponudi programa EUCIP Professional nalazi se

21 izborni profil:

 • Information Systems Analyst (Analitičar informacijskih sustava)
 • Bussiness Analyst (Analitičar poslovnih procesa)
 • Software Developer (Programski inženjer)
 • Network Manager (Mrežni menadžer)
 • Enterprise Solutions Consultant (Konzultant za poslovna rješenja)
 • X-Systems Engineer (Sistemski inženjer)
 • Database Manager (Menadžer baza podataka)
 • Information Systems Project Manager (Projektni menadžer za informacijske sustave)
 • Information Systems Manager (Menadžer za informacijske sustave)
 • Information Systems Auditor (Revizor kvalitete informacijskih sustava)
 • Logistics & Automation Consultant (Konzultant za logistiku i automatizaciju)
 • Sales & Application Consultant (Konzultant za prodaju i primjenu)
 • Client Manager (Menadžer za usluge klijentima)
 • IT Systems Architect (Arhitekt IT sustava)
 • Web & Multimedia Master (Urednik weba i multimedije)
 • Systems Integration & Testing Engineer (Inženjer za integraciju sustava i testiranje)
 • Telecommunications Architect (Arhitekt telekomunikacijskih sustava)
 • Security Adviser (Savjetnik za IT sigurnost)
 • Data Centre & Configuration Manager (Menadžer za razvojnu okolinu)
 • Help Desk Supervisor (Nadzornik stola pomoći)
 • IT Trainer (Trener za IT)

 


HIZ (C)