Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Forumi i udruge

Strukovni forumi i udruge su samostalne asocijacije koje djeluju u okviru HIZ-a, a osnivaju se za rješavanje nekih specifičnih područja kojima se proširuje, unapređuje i produbljava ostvarenje osnovnih ciljeva HIZ-a.

U HIZ-u postoje sljedeći strukovni forumi: 

  • HrGIS (Zemljopisni informacijski sustavi)
  • HrPUG (forum korisnika Progress opreme)
  • HrUSKO (forum korisnika SAP-a)
  • HrEduIT (Hrvatski Forum IT djelatnika u ustanovama znanosti i obrazovanja)

U HIZ-u postoje sljedeće članice udruge:

  • HrOpen (Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet)
  • HrOUG (Hrvatska udruga Oracle korisnika)
  • HSIN (Hrvatski savez informatičara)
  • HULK (Hrvatska udruga Linux korisnika)

Inicijativu za osnivanje novih foruma može dati Upravni odbor ili izvjesni broj osoba zainteresiranih za konkretno specijalističko područje. Forum sam određuje interno organizacijsko ustrojstvo, donosi poslovnik i program rada.

On samostalno vodi brigu o prikupljanju sredstava i upravlja prikupljenim sredstvima. Financijsko poslovanje foruma vodi se na posebnom mjestu troška HIZ-a. Forum zastupa predsjednik foruma.


HIZ (C)