Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
HRGIS
  • ostvaruje zajednički pristup u popularizaciji i edukaciji GIS-a
  • omogućava granski nastup prema velikim korisnicima
  • daje poticaj izradi nacionalnih standarda u GIS-u
  • omogućava granski nastup prema Europskim projektima i programima
  • omogućava uključivanje u međunarodne forume s punopravnim sudjelovanjem
  • organizira strukovni nastup na domaćim i stranim stručnim skupovima
  • organizira pristup sistematskom i selektivnom educiranju te podiže razinu znanja iz GIS-a na fakultetima i stručnim školama
  • prikuplja i distribuira vrijedne publikacije i stručne radove iz GIS-a

[Službeni web]


HIZ (C)