Prezentare generala a legislatiei de mediu a Uniunii Europene – Partea I

Prezentarea generala a legislatiei europene de mediu are trei parti: prima are legatura in principal cu diferitele directive privind deseurile si deseurile periculoase; a doua parte prezinta legislatia privind substantele periculoase, controlul dezvoltarii si accesul la informatii in domeniul mediului, iar ultima parte trateaza Politica Integrata a Produselor si Eco-proiectarea produselor consumatoare de energie. La sfarsitul fiecarei prezentari se mentioneaza sursele din care puteti afla informatii suplimentare cu privire la legislatia de mediu si actele juridice ale Comunitatii Europene.

Partea I a prezentarii generale a legislatiei europene de mediu se imparte pe teme: procesele legislative ale Uniunii Europene, legislatia privind deseurile, legislatia privind poluarea atmosferica, legislatia privind apele si efluentii si arata unde se pot gasi informatii despre legislatia de mediu. Prima tema explica pe scurt principalele principii si instrumente legislative ale Uniunii Europene. In continuare sunt prezentate informatii generale si observatii in legatura cu directivele si reglementarile Uniunii Europene cu relevanta pentru fiecare tema. Tema „legislatia privind deseurile” acopera: Directiva Cadru privind Deseurile (2006/12/EC), Directiva privind deseurile periculoase (91/689/EEC), Decizia 2000/532/EC care furnizeaza liste cu deseurile, Regulamentul nr. 1013/2006 privind transporturile de deseuri, precum si Directivele 94/62/EEC si 2005/20/EC privind deseurile din ambalaje si o directiva foarte importanta, 2002/96/EC, privind DEEE.

Tema „legislatia privind poluarea atmosferica” acopera informatiile care influenteaza legislatia privind poluarea atmosferica si prezinta anumite acte juridice ale Uniunii Europene – Directiva Cadru privind evaluarea si gestionarea calitatii aerului inconjurator (96/62/EEC) si directivele secundare: 1999/30/EC, 2000/69/EC si 2002/3/EC. Se mentioneaza si Directiva 2008/50/EC privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa si Regulamentul EC/2037/2000 privind substantele care depreciaza stratul de ozon.

Ultima tema a primei parti, „legislatia privind apa si efluentii”, acopera directive ale Uniunii Europene precum: Directivele 76/464/EEC si 2006/11/EC privind deversarile de substante periculoase; Directiva 2000/60/EC privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei si 2006/118/EC privind apele de suprafata, precum si Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane.

Prezentare conexa