Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Pravilnik o priznanjima

HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR

PRAVILNIK

O DODJELJIVANJU PRIZNANJA ZA AKTIVNOSTI I

POSTIGNUTE REZULTATE U PRIMJENI I RAZVOJU

INFORMATIČKE DJELATNOSTI

 

Članak 1.

Hrvatski informatički zbor (u daljnjem tekstu: HIZ) dodjeljuje priznanja za naročiti doprinos i postignute značajne rezultate u primjeni i razvoju infomatike u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2.

Vidovi priznanja su:

KRISTALNI GLOBUS

VELIKI KRISTALNI GLOBUS

POSEBNO PRIZNANJE

PLAKETA INFORMATIKA

ZLATNA ZNAČKA

PISMENO PRIZNANJE

 

KRISTALNI GLOBUS

Članak 3.

KRISTALNI GLOBUS dodjeljuje se pojedincima za naročite zasluge u međunarodnoj suradnji HIZ-a sa regionalnim, europskim i svjetskim IT asocijacijama ,te doprinosa u uvođenju i primjeni europskih i svjetskih normi u IT.
Uz KRISTALNI GLOBUS dobitnicima se dodjeljuje i diploma

 

VELIKI KRISTALNI GLOBUS

Članak 4.

VELIKI KRISTALNI GLOBUS dodjeljuje se organizacijama za naročite zasluge u međunarodnoj suradnji HIZ-a sa regionalnim, europskim i svjetskim IT asocijacijama ,te doprinosa u uvođenju i primjeni europskih i svjetskih normi u IT.
Uz VELIKI KRISTALNI GLOBUS dobitnicima se dodjeljuje i diploma

 

POSEBNO PRIZNANJE

Članak 5.

POSEBNO PRIZNANJE dodjeljuje se pojedincima i organizacijama za naročite zasluge u razvitku i primjeni hrvatske informatike.

Priznanje se dodjeluje prigodom obljetnica djelovanja HIZ-a (20.-te, 25.-te, 30.-te itd) ili posebnim drugim prigodama.

 

PLAKETA INFORMATIKA

Članak 6.

PLAKETA se dodjeljuje pojedincima i organizacijama za:

dugogodišnji rad i postignute rezultate u širenju i unapređivanju ICT,

 

Članak 7.

Priznanje PLAKETA dodjeljuje se pojedincima i organizacijama jednom godišnje, a uručuje se dobitnicima u svečanim prigodama.

U tijeku jedne godine može se dodijeliti do pet (5) PLAKETA pojedincima i do 5 (pet) PLAKETA organizacijama. Izuzetno, na prijedlog Upravnog odbora, Povjerenstvo može dodijeliti i više ovih priznanja.

PLAKETA se može dodijeliti više puta istim pojedincima ili organizacijama. Dobitnici priznanja ne moraju biti članovi HIZ-a.

Članak 8.
PLAKETA je jedinstvena za sve dobitnike, pojedince i organizacije kojima se dodjeljuje.

Članak 9.
Kriteriji za dodjeljivanje PLAKETE je znanstveni i stručni doprinos razvoju ICT.

Uz PLAKETU INFORMATIKA dobitnicima se dodjeljuje i diploma

Članak 10. - ZLATNA ZNAČKA INFORMATIKA

"ZLATNA ZNAČAKA INFORMATIKA" dodjeljuje se pojedincima za zapaženu aktivnost u svojim radnim sredinama iz područja ICT.

Članak 11.

Prijedlog za dodjelu ZLATNE ZNAČKE daju članice HIZ-a ili druge mjerodavne pravne i fizičke osobe

Članak 12.

ZLATNA ZNAČKA sadrži umanjeni lik PLAKETE "INFORMATIKA".
Izrađena je od metala i pozlaćena je.

Uz ZLATNU ZNAČKU dobitnicima se dodjeljuje i diploma.

Članak 13. - "SREBRNA ZNAČKA INFORMATIKA"

"SREBRNA ZNAČAKA INFORMATIKA" dodjeljuje se pojedincima za zapaženu aktivnost u ICT.

Članak 14.
Prijedlog za dodjelu SREBRNE ZNAČKE daju, članice HIZ-a ili druge pravne i fizičke osobe.

Članak 15.
SREBRNA ZNAČKA sadrži umanjeni lik PLAKETE "INFORMATIKA".
Izrađena je od metala i posrebrena je.

Uz SREBRNU ZNAČKU dobitnicima se dodjeljuje i diploma.

Članak 16. - PISMENO PRIZNANJE "INFORMATIKA"

PISMENO PRIZNANJE dodjeljuje se pojedincima i organizacijama za zapažen uspjeh u svojim sredinama i pokazane rezultate iz područja ICT.

Članak 17.

PISMENO PRIZNANJE "INFORMATIKA" ima oblik pisanog, likovno oblikovanog teksta, a sadrži lik PLAKETE "INFORMATIKA".

Članak 18.

Odluku o dodjeljivanju svih priznanja HIZ-a donosi Povjerenstvo za priznanja formirano sukladno Statutu i Poslovniku o radu skupštine HIZ-a.

Priznanja se dodjeljuju na Svečanoj skupštini HIZ-a ili u nekim drugim prigodnim prilikama.


Ovaj Pravilnik usvojen je na Skupštini HIZ-a 12. prosinca 2012. godine.


Zagreb, 12. prosinca 2012.


Predsjednik HIZ-a
Marijan Frković mr. sc..

 


HIZ (C)