Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Primjena HKO-a u ustanovi za obrazovanje odraslih u području račnarstva

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva

 

Cilj projekta

Projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih. Izradit će se 1 standard zanimanja, 7 standarda djelomičnih kvalifikacija i 7 programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • izrada standard zanimanja, kvalifikacija i unaprijediti programe na temelju ishoda učenja u području računarstva
  • Uspostaviti novi modalitete osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih i unaprijediti potporni računalni sustav
  • Stručno usavršiti nastavnike, predavače i voditelje ustanove za obrazovanje odraslih za primjenu HKO-o i uspostavu novih modela osiguranja kvalitete
  • Pilotirati program za nezaposlene polaznike

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2015. – 30.11.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 1.239.029,57 HRK, od čega EU financira 86,4%

Izvor financiranja: Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU

 

HR.3.1.19-0077

european_union-300x1003

Projekt je sufinancirala Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda 2

 

 

 

 

PARTNERI

1

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog informatičkog zbora

 


Obavijesti
18.02.2016. u 13:45
Uređeno: 22.03.2016. u 13:53
U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" provodi se postupak javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima, verzija 4.1 iz srpnja 2014. godine, koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Pravila br. 02 Uvjeti za pripremu i provedbu projekata, Aneksa 01 Postupci javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.
Naziv nabave je „Nabava predavača za izvedbu pilot programa“ za potrebe projekta "Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" – HR.3.1.19-0077, pri čemu primjenjujemo pregovarački postupak bez objavljivanja, u kojem NPO pregovara s najmanje tri ponuđača po svojem izboru te dogovara uvjete ugovora s jednim ili više njih u skladu s prilogom III. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, te Vam dostavljamo potrebne obrasce i upute za dostavu ponude.
Temeljem navedenoga upućen je poziv na dostavljanje ponude izrađene sukladno uvjetima Dokumentacije za nadmetanje najkasnije do 29.02.2016. godine do 14:00 sati na adresu Ilica 242, 10 000 Zagreb.
Krešimir Sikulin
HIZ (C)