Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Primjena HKO-a u ustanovi za obrazovanje odraslih u području račnarstva

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva

 

Cilj projekta

Projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih. Izradit će se 1 standard zanimanja, 7 standarda djelomičnih kvalifikacija i 7 programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • izrada standard zanimanja, kvalifikacija i unaprijediti programe na temelju ishoda učenja u području računarstva
  • Uspostaviti novi modalitete osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih i unaprijediti potporni računalni sustav
  • Stručno usavršiti nastavnike, predavače i voditelje ustanove za obrazovanje odraslih za primjenu HKO-o i uspostavu novih modela osiguranja kvalitete
  • Pilotirati program za nezaposlene polaznike

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2015. – 30.11.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 1.239.029,57 HRK, od čega EU financira 86,4%

Izvor financiranja: Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU

 

HR.3.1.19-0077

european_union-300x1003

Projekt je sufinancirala Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda 2

 

 

 

 

PARTNERI

1

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog informatičkog zbora

 


Obavijesti
01.04.2016. u 09:15
U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" održana je jednodnevna edukacija o osiguranju kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Algebra u Zagrebu.
 
Radionicu je održala vanjska stručnjakinja za osiguranje kvalitete u obrazovanju gđa. Iskra Devčić-Torbica, dugogodišnja djelatnika u području obrazovanja odraslih i strukovnom obrazovanju, te u provedbi projekata. Radionici su prisustvovali djelatnici Pučkog otvorenog učilišta Algebra u prostoru Učilišta u Zagrebu te djelatnici u drugim gradovima putem video linka.
Cilj radionice je bio upoznati nastavnike, predavače i voditelje Pučkog otvorenog učilišta Algebra o nužnosti i različitim elementima uspostave elemenata osiguranja kvalitete. Projektom je predviđena uspostava novih modaliteta u obrazovanju odraslih i unaprjeđenje potpornog računalnog sustava. Na temelju ponuđenih specifičnih aspekta osiguravanja kvalitete, predloženih „Hrvatskim okvirom za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Priručnik za samovrednovanje“, projektom će se uvesti 8 novih ili unaprijeđenih aspekata osiguravanja kvalitete, uz unaprjeđenje već postojećeg potpornog računalnog sustava za neke od predloženih procesa:
 
1.  uvesti praksu stalne analize potreba na tržištu rada kroz barem jednogodišnje konzultacije s ključnim poslodavcima oko relevantnosti programa,
 
2. prikupljanje povratne informacije polaznika koji su netom završili program, ali i onih koji se zaposlili nakon završetka programa, također s ciljem provjere potrebe za revizijom programa, unaprjeđujući postojeći programski sustav ustanove,
 
3. osigurati način davanja anonimne povratne informacije o svim aspektima zadovoljstva  polaznika.
 
4. osiguranje računalne podrške sustavu mentorstva i komunikaciji između predavača, također kroz unaprjeđenje postojećeg računalnog sustava,
 
5. kontinuirano prilagođavati metode provjere prema ishodima učenja, uz međusobnu evaluaciju metoda provjere između kolega u sličnom obrazovnom području,
 
6. računalna podrška koja će omogućavati zbirni prikaz dostignuća za svakog predavača iz različitih izvora kontrole kvalitete (ankete, tajni kupac (eng. mystery shopper), online nadzor nastave od strane mentora i slične postojeće i nove metode),
 
7. uspostava Povjerenstva za kvalitetu,
 
8. izrada etičkog kodeksa i Priručnika o kvaliteti.
Krešimir Sikulin
HIZ (C)