Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Primjena HKO-a u ustanovi za obrazovanje odraslih u području račnarstva

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva

 

Cilj projekta

Projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih. Izradit će se 1 standard zanimanja, 7 standarda djelomičnih kvalifikacija i 7 programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • izrada standard zanimanja, kvalifikacija i unaprijediti programe na temelju ishoda učenja u području računarstva
  • Uspostaviti novi modalitete osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih i unaprijediti potporni računalni sustav
  • Stručno usavršiti nastavnike, predavače i voditelje ustanove za obrazovanje odraslih za primjenu HKO-o i uspostavu novih modela osiguranja kvalitete
  • Pilotirati program za nezaposlene polaznike

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2015. – 30.11.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 1.239.029,57 HRK, od čega EU financira 86,4%

Izvor financiranja: Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU

 

HR.3.1.19-0077

european_union-300x1003

Projekt je sufinancirala Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda 2

 

 

 

 

PARTNERI

1

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog informatičkog zbora

 


Obavijesti
01.06.2016. u 09:30
Projektom „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva", a na temelju izrađenog jednog standarda zanimanja i sedam standarda djelomičnih kvalifikacija, unaprjeđeno je sedam programa za obrazovanje odraslih u području računarstva koji su predani na stručno mišljenje nadležnoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:
-          Programer internet aplikacija – PHP
-          Sistemski i mrežni administrator
-          Programer mobilnih aplikacija – ANDROID
-          Programer mobilnih igara – ANDROID
-          Specijalist/ica Internet marketinga
-          Web dizajner/ica
-       Stručnjak/inja za razvoj korisničkog sučelja za web 

 Izrada nastavnog programa obrazovanja odraslih provodi se u vrijeme kada još nedostaje dio radnih uputa i procedura vezanih uz korištenje HKO, te dok još nije donesen novi Zakon o obrazovanju odraslih koji bi bio bolje usklađen s HKO-om. U takvim okolnostima, za izradu obrazovnih programa primjenjivalo se s jedne strane metodologija HKO, a s druge strane postupci i kriteriji propisani Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

 

Važno je naglasiti da u naravi nema kolizije između ova dva pristupa jer metodologija HKO inzistira na definiranju skupova ishoda učenja inspiriranih standardima zanimanja (ako se radi o zanimanju za tržište rada, što ova svakako jesu), a Pravilnik o standardima i normativima navodi minimalne uvjete za pripremu i pozitivnu verifikaciju programa. Oba se pristupa temelje na ishodima učenja, pri čemu HKO ne propisuje predloške niti kriterije za akreditaciju programa nego samo daje unutar standarda kvalifikacije popis ishoda učenja i njihovih skupova te definira uvjete za provođenje stjecanja i vrednovanja kvalifikacije (materijale i kadrovske) kao i primjere vrednovanja (ispitnih pitanja).
 
U takvim okolnostima jedino moguće razilaženje između dvaju navedenih pristupa postoji u određivanju opsega kvalifikacije. Naime, Pravilnik o standardima i normativima opseg kvalifikacije određuje u satima pohađanja programa, a pristup HKO ga određuje u kreditnim bodovima (u ovom slučaju ECVET) koji pak definiraju vrijeme potrebno prosječnom polazniku da stekne određene ishode učenja. Zakonom o HKO-u člankom 5 stavkom 5 propisan je da jedan ECVET iznosi 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta, dok je minimalni opseg djelomične kvalifikacije propisan u trajanju od 10 bodova. Ako se promatra laički, čini se da su najmanje djelomične kvalifikacije s prosječnih 200 školskih sati veće od standardnih programa u obrazovanju odraslih, ali to nije tako jer kod primjene kreditnih bodova se ne računa i rad polaznika kod kuće, učenje, dolazak na provjeru znanja i sl.
 
Imajući sve navedeno u vidu, nastavni program će se razvijati na način da će se skupovi ishoda učenja pripremljeni unutar standarda kvalifikacije ugraditi u nastavni program koji će se onda, primjenjujući andragoški i metodički pristup, definirati „oko“ tako definiranih ishoda učenja.
 
Posebna će pažnja je bila posvećena provjeri razine ishoda učenja, odnosno pravilnoj korelaciji ispitnih sadržaja unutar programa i primjera ispitnih pitanja unutar standarda kvalifikacije. Na taj način će se u okviru zakonskih mogućnosti u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti metodologija HKO-a kako bi se pripremili programi u obrazovanju odraslih koji će u potpunosti odgovarati zahtjevima propisanim Zakonom o obrazovanju odraslih i Pravilnikom, a imati će sa druge strane dodatne elemente kvalitete kroz:
 
  • ishode učenja nastale na temelju standarda zanimanja i stvarnih potreba društva i gospodarstva,
  • inzistiranje na adekvatnoj razini svakog ishoda učenja sukladno deskriptorima unutar Zakona o HKO,
  • korištenje primjera vrednovanja iz Standarda kvalifikacije kao referentne točke u definiranju potrebnih izlaznih znanja i vještina u programu obrazovanja odraslih (i završne, odnosno kontinuiranih provjera),
  • brigu o adekvatnoj razini opterećenja u ECVET bodovima, respektiranjem rada u nastavi (u ustanovi) i kod kuće.
 
Krešimir Sikulin
HIZ (C)