Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Primjena HKO-a u ustanovi za obrazovanje odraslih u području račnarstva

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva

 

Cilj projekta

Projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih. Izradit će se 1 standard zanimanja, 7 standarda djelomičnih kvalifikacija i 7 programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • izrada standard zanimanja, kvalifikacija i unaprijediti programe na temelju ishoda učenja u području računarstva
  • Uspostaviti novi modalitete osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih i unaprijediti potporni računalni sustav
  • Stručno usavršiti nastavnike, predavače i voditelje ustanove za obrazovanje odraslih za primjenu HKO-o i uspostavu novih modela osiguranja kvalitete
  • Pilotirati program za nezaposlene polaznike

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2015. – 30.11.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 1.239.029,57 HRK, od čega EU financira 86,4%

Izvor financiranja: Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU

 

HR.3.1.19-0077

european_union-300x1003

Projekt je sufinancirala Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda 2

 

 

 

 

PARTNERI

1

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog informatičkog zbora

 


Obavijesti
02.05.2016. u 09:30
Uređeno: 14.09.2016. u 09:36
Projektom „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" predviđena je izrada sedam standarda djelomičnih kvalifikacija sukladno metodologiji HKO-a.
 
 

Nakon izrade standarda zanimanja za „Stručnjaka/inju Internet marketinga“, prateći metodologiju HKO-a, Pučko otvoreno učilište Algebra je razvilo sedam standarda djelomičnih kvalifikacija bazirana na dostupnim standardima zanimanja za zanimanja: 

 

-          Programer internet aplikacija – PHP
-          Sistemski i mrežni administrator
-          Programer mobilnih aplikacija – ANDROID
-          Programer mobilnih igara – ANDROID
-          Specijalist/ica Internet marketinga
-          Web dizajner/ica
-          Stručnjak/inja za razvoj korisničkog sučelja za web

 

Radna skupina za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija je formirana u sklopu ovog projekta i sastoji se od relevantnih nastavnika i predavača, te predstavnika poslovnog sektora koji su se upoznali sa standardnim obrascem za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija i pratili nužnu metodologiju procesa izrade standarda djelomičnih kvalifikacija što uključuje :
-   proučavanje ključnih poslova i aktivnosti te kompetencija i skupina kompetencija iz standarda zanimanja koje treba uključiti u standarde kvalifikacija i na temelju njih razviti skupine ishoda učenja,
-   pisanje naziva i kratkog opisa jedinica ishoda učenja unutar svake kvalifikacije, uzimajući u obzir skupove kompetencija razvijene u standardu zanimanja,
-    upoznavanje s jedinicama ishoda učenja na odgovarajućoj razini i s ishodima učenja iskazanima u skladu s principima HKO-a te pridruženim primjerima provjere i vrednovanja te dodjeljivanja kreditnih bodova.
 

29. travnja 2016. je organizirana fokus grupa s predstavnicima potencijalno zainteresiranih ustanova koje obrazuju u istom obrazovnom području i članovima radne skupine za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija na razini projekta gdje su predstavljeni razvijeni standardi djelomičnih kvalifikacija.

Krešimir Sikulin
HIZ (C)